اجتماعی ((ولایت = امنیت)) اجتماعی— سیاسی— مذهبی ولایت = امنیت تا زنده ایم رزمنده ایم رهسپاریم با ولایت تا قیامت جان نثاریم بر ولایت تا شهادت http://velayatamniyat.mihanblog.com 2020-07-13T20:11:25+01:00 text/html 2020-06-03T16:30:31+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی رهبر معظم انقلاب اسلامی :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7408 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 18px; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; clear: both; padding-top: 5px; font-size: 32px; line-height: 1.3em;"><h2 class="kicker" itemprop="alternativeHeadline" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1.3em; margin: 0px; font-size: 28px; position: relative; padding: 12px 0px 0px; letter-spacing: -0.4px;">حضرت آیت الله خامنه‌ای در سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی :</h2><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">امام(ره) نشان داد که ابرقدرت‌ها ضربه‌پذیر و شکست‌پذیرند/</h1><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">&nbsp;آنچه امروز در شهرهای آمریکا رخ می‌دهد،</h1><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">لجن‌های ته حوض است که بالا آمده</h1><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد</span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">&nbsp;رحلت امام خمینی (ره) یادآورشدند:</span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">&nbsp;امام بزرگوار سال‌ها پس از درگذشت ظاهری در بین ما زنده است و باید زنده بماند.</span></div></div></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 8px 16px 0px; width: 279.578px; float: left; position: relative;"><a href="http://media.qudsonline.ir/d/2020/04/25/4/983018.jpg" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="http://media.qudsonline.ir/d/2020/04/25/3/983018.jpg" alt="مقام معظم رهبری" class="" title="امام(ره) نشان داد که ابرقدرت‌ها ضربه‌پذیر و شکست‌پذیرند/ آنچه امروز در شهرهای آمریکا رخ می‌دهد،لجن‌های ته حوض است که بالا آمده " itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 279.578px; height: auto; max-width: 100%;"></a></figure><div class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><span style="letter-spacing: -0.2px;">به گزارش ایسنا، گزیده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این سخنرانی تلویزیونی که به صورت زنده از شبکه‌های سیما پخش می‌شود به شرح ذیل است:</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-امام بزرگوار سال‌ها پس از درگذشت ظاهری، در بین ما زنده است و باید زنده بماند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-امام(ره) یک انسان ذوابعاد بودند، اما روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام راحل یکی از خصوصیات ویژه ایشان است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">در مورد ایجاد تحول، نقش ایشان صرفاً نقش یک استاد یا معلم نبود، بلکه نقش یک فرمانده در عملیات و یک رهبر واقعی بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-روحیه تحول خواهی از دیر زمان در ایشان وجود داشت و چیزی نبود که از آغاز نهضت اسلامی در سال ۴۱ شروع شده باشد بلکه از دوران جوانی چنین بودند.این روحیه را ایشان اعمال کردند و تحول آفرین شدند. از تحول آفرینی در یک مجموعه طلاب در قم تا تحول آفرینی وسیع در ملت ایران.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-درس اخلاق ایشان در قم باعث می‌شد دلها منقلب شود و این را ما در درس فقه و اصول ایشان دیده بودیم و گاهی در این جلسات در مناسبت‌هایی صحبت‌های اخلاقی می‌کردند و طلاب گریه می‌کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-من نمی‌توانم قاطعانه ادعا کنم که آن جلسات را ایشان برگزار می‌کردند تا مقدمه‌ای باشد که به نهضت اسلامی برسد اما تحول آفرینی در سرشت انسانی از راه درس اخلاق و آماده کردن دلها در این زمینه کار امام بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-مخاطب ایشان در این تحول عبارت از ملت ایران بود. قبل از نهضت امام مبارزاتی در ایران وجود داشت اما مبارزه آنان محدود می‌شد به جمعی محدود از مثلاً دانشجویان اما نگاه امام به کل ملت بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">&nbsp;-یک تحول، تحول در روحیه خمیدگی و تسلیم ملت بود. در زمان آغاز نهضت ایشان مردم ما در برابر سرنوشت سیاسی خود خیلی واکنشی نداشتند و تسلیم بودند اما اینکه روحیه مطالبه‌گری ایجاد شود را امام باعث شدند و همان ملت خموده و تسلیم را به یک ملت مطالبه‌گر بدل کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-نمونه این موارد ۱۵ خرداد و حوادث سال ۴۱ و اجتماعات عظیم مردم در شهرهای بزرگ است که به واقعه ۱۵ خرداد انجامید و این تحول عظیمی بود که ایشان ایجاد کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-ملت ایران نسبت به خود یک نگاه حقارت پندارانه داشت و اینکه این ملت بتواند بر اراده ابرقدرت‌ها فائق آید به ذهن کسی نمی‌آمد و حتی نه در مورد ابرقدرت‌ها که در مورد صاحبان قدرت داخلی هم چنین بود و مردم در این زمینه احساس توانایی نمی‌کردند اما امام(ره) این را به احساس عزت و توانمندی بدل کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-شعارهای انقلاب یکی نظام اسلامی یعنی حکومت اسلامی بود و بعد جمهوری اسلامی. مردم بعد از انقلاب افراد حاضر در بخش‌های مختلف حکومت را انتخاب کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-اگر مردم مطالباتشان پیش از انقلاب از دستگاه‌ها این بود که صرفاً کوچه‌ای آباد شود یا مشکلی محلی&nbsp; حل شود، این از سوی امام بدل به مطالبه‌ای اساسی، حساس و جهانی شد و جنبه عظیمی به خود گرفت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-مردم امروز دنبال این هستند که تمدن نوین و اتحاد عظیم اسلامی را به وجود آورند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">&nbsp;-تحول در فقه از دیگر اقدامات امام(ره) بود و امام فقه را وارد نظام پروری کردند. پیش از آن هم سالیان درازی از ولایت فقیه سخن گفته می‌شد، اما کسی امیدی به شکل‌گیری آن نداشت و به جزئیاتی در این باره می‌پرداختند، اما امام(ره) این موضوع را در نجف به طور کامل مطرح کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-پافشاری بر تعبد در عین نگاه نوگرانه به مسائل یکی دیگر از تحول‌آفرینی‌های ایشان بود. ایشان یک فقیه نوگرا بود و در عین حال کاملاً پایبند به تعبد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-تحول در نگاه به نسل جوان از دیگر تحولات ایجاد شده توسط ایشان بود. سپاه که تشکیل شد ایشان جوانانی که حداکثر ۳۰ سال سن داشتند را به فرماندهی کل یا در راس لشکرهای سپاه پذیرفتند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-ایشان اعتماد عجیبی به جوانان داشتند و در عین حال ایشان به نیروهای غیرجوان هم اعتماد داشتند. اگر ایشان بنده را که در آن زمان چندان پیر نبودم را به امامت جمعه تهران منصوب کردند در عین حال آیت‌الله اشرفی اصفهانی را که پیرمردی هشتاد ساله بود را هم به امامت جمعه منصوب کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-امروز هم همین عقیده را داریم که باید به نیروی جوان اعتماد کنیم و این یک ثروت است اما در عین حال از تجربیات غیرجوان هم استفاده باید کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-امام(ره) کاری کردند که روسای جمهور آمریکا گفتند که خمینی ما را تحقیر کرد و واقعیت هم همین بود. امام(ره) نشان داد که ابرقدرت‌ها ضربه‌پذیر و شکست‌پذیر هستند. آن از شوروی که فروپاشید و این هم از آمریکای امروز که مشاهده می‌کنید چه وضعیتی دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-امام(ره) مکرراً در بیانات خود به تحول جوانان بسیار تاکید می‌کردند و در عین حالی که خودشان در این باره زمینه‌چینی کرده بودند اما این تحول را از خدا می‌دانستند و حقیقت هم همین بود که لاحول و لاقوه الا بالله.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-باید از امام(ره) درس بگیریم. جامعه پویا احتیاج به تحول دارد و ما هم امروز احتیاج به تحول داریم. البته ملت ایران بعد از وفات امام(ره) هم روحیه تحول‌طلبی خود را از دست نداده و هم در مواردی قدرتمندتر شدیم و امروز در حرکت علمی در دنیا مطرح هستیم یا در توانایی‌های دفاعی به حد بازدارندگی نزدیک شده است. در عرصه سیاست ایران چهره باابهت از خود به دنیا نشان داده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-زنده ماندن انقلاب به این است که پی‌درپی تحول و نوآوری داشته باشد و به حال برتری به شکل تازه‌ای دست یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-بعد از رحلت امام(ره) حرکت تحولی وجود داشته است، اما آنقدر که بوده است مورد رضایت ما نیست. انتظار من از خودم و جوانان و نخبگان این است که در فکر ایجاد تحول در بخش‌هایی که لازم است باشیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-تحول نکاتی دارد که اگر بخواهیم به معنای واقعی و صحیح کلمه اتفاق بیفتد، معنایش این است که گرایش مستمر به بهترشدن داشته باشیم و به داشته‌های موجود اتکا نکنیم. البته گاهی تحول ممکن است به معنای اعتراض به وضع موجود باشد، اما همیشه اینطور نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-در جایی که ما تحول مثبت ایجاد کردیم نباید کسی بگوید که دیگر لازم نیست جلو برویم، مثلاً در زمینه تحول علمی نباید به حدی اکتفا کنیم.اجتناب از تحجر و پافشاری بر مشهورات غلط به معنای تحول است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-هر حرکت بی پشتوانه فکری را نمی‌توان تحول دانست. هر حرکت سطحی و ظاهری نمی‌تواند به معنای تحول باشد. مثلاً ما امروز در زمینه عدالت اجتماعی به تحول نیاز داریم و&nbsp; پشتوانه فکری در این زمینه یکی از موارد لازم است و باید از دارایی‌های معنوی خود در این راه استفاده کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-تحول را با استحاله فکری نباید اشتباه گرفت. چیزی به نام تجدد در زمان پهلوی وارد کشور شد و می‌گفتند این تحول است اما نبود و به معنای سلب کردن هویت دینی، ملی و تاریخی ملت ایران از او بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-وقتی انسان جرأت نداشته باشد&nbsp; در حوزه علوم انسانی برخلاف نظر یک دانشمند غربی حرفی بزند، این معنایش تعطیل عقل است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-تحول را با یک سلسله کارهای سطحی و دم‌دستی نباید اشتباه گرفت. گاهی این موارد برای فرونشاندن هوس انجام یک کار صورت می‌گیرد و اسمش تحول نیست. سرعت البته مهم است اما تحول یک کار عمیق و زمان‌بر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-در زمینه اقتصاد تحول این است که بتوانیم بند ناف اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم یا در زمینه بودجه‌بندی دولت و مجلس بودجه را طوری ببندند که بودجه عملیاتی باشد البته دولت‌ها معمولاً ادعا می‌کنند که چنین است اما نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">&nbsp;-تحول در آموزش این دست که آموزش را عمقی و کاربردی کنیم، نه حفظی. فایده‌محور بودن هم یکی دیگر از این موارد است، گاهی درس‌هایی را آموزش می‌دهیم که تا آخر عمر به درد افراد نمی‌خورد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-در زمینه مسائل خانواده باید به معنای واقعی تحول ایجاد کنیم. امروز آمارها می‌گویند که کشور ما رو به پیری می‌رود و این اصلاً خوب نیست.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-دشمن خارجی اگر جبهه وسیعی تشکیل داده و هر حرکتی که به سمت صلاح است را این جبهه وسیع می‌خواهد با تبلیغات وسیع زیر سوال ببرند، از این نباید ترسید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-آنچه امروز در شهرهای آمریکا رخ می‌دهد بروز واقعیت‌هایی است که نشان داده نمی‌شد و چیز جدیدی نیست. این همان لجن‌های ته حوض است که بالا آمده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-اینکه پلیسی با خونسردی تمام زانوی خود را بر گردن سیاهپوستی بگذارد و در برابر التماس او واکنشی نشان ندهد تا جان دهد&nbsp; و چند پلیس دیگر هم تماشا کنند، این طبیعت حکومت آمریکاست و اخلاق آنان است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-اینکه جمله نمی‌توانیم نفس بکشیم شعار مردم آمریکا شده است و در تظاهرات وسیع در شهرهای مختلف گفته می‌شود، این کلام همه کسانی است که سالها در جهان تحت فشار آمریکا بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-آنان مردم را می‌کشند و زبانشان دراز است و از حقوق بشر سخن می‌گویند، گویا سیاهپوستی که در آن کشور کشته شد، بشر نبود!</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">-پیش از این هم گفته بودم که ملت آمریکا احساس خجلت و سرافکندگی می‌کند از حکومت‌های خود و امروز هم جا دارد که ملت آمریکا از بابت این حکومت چنین احساسی داشته باشد.</p></div></div></div> text/html 2020-06-03T16:18:42+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی عرض تسلیت و گرامی داشت حماسه تاریخی قیام 15 خرداد ماه : http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/6862 سی و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمه‌الله ونیز سالگرد قیام خونین 15 خرداد ماه را به تمامی مسلمین وآزادیخواهان جهان تسلیت وتعزیت&nbsp;<div><div>عرض می نمایم مدیر وبسایت ولایت =امنیت&nbsp;</div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMSEhUTEhIVFhUWFxkXFxYXFhcXFhkYHRsWGBcXGBcYHSggGholHRgYITEiJSkrLjAuGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGzYlICUtLS0vNS0rLTUtLSstLS8tNy0vLS0tLS0tLy0tLS8vLS8tLS01Ky0tLS0tNi8tLTUtLf/AABEIAQoAvgMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAgIDAQAAAAAAAAAAAAAABQYEBwECAwj/xABFEAACAQIEBAMFBAcFBwUBAAABAhEAAwQSITEFBhNBIlFhMnGBkaEHFLHwI0JSU5LB0RUzYnKCJEOiwtLh8RdUY3ODFv/EABsBAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEBQYH/8QAMBEAAgIBAgMFBwQDAAAAAAAAAAECEQMhMQQSUQVBYXHwExQigZGh4VOxwdEWI/H/2gAMAwEAAhEDEQA/ANt0pSoLClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQCuDXNRvGuIdFAQASzBIJjedfhv7pqspKKtkxi5OkMVxq1bYqzGRlmBOrbCfOAT6ASYqQRpEjvWtsFaN6/4gzMCzFJgOxOstGi7A+gFbFwqsFGcgtGpAgT6DyrDh8zy2zfiMKxNI9qUpXSc4pSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUAriuar3OfMtvAYdrz6nZFmC7nZR+JPYA0IJ43B51yGmvmi/wA5cUxl6LV28WOq2sOG0HkFQEke+atHLf2jYzCXlscSRwDEm4ht3UB0DEQMy/CfU7VaiLN40rzsXAwBFelVLCqRz5iS1yzaXWCXb8F/5qud64FBJMAd60vxTmZnxV27BZYPTTv4R4V+JHzNZZ4SnjaiWx5Y45pyNocs8K6SZ31uOJY+Q7AVN1X+TeZLeOw63beh2dO6P3U/yPcVYatjxqEVFCc3OXMxSlKuVFKUoBSlKAUrwt35Ewfka7G76H5Glg9aVgYniS29XOUebeEfWsZOYbB2vWz7nX+tLBMUrBwvEUuewQ8b5fFHyrJFz0PyNLB60rpm9D8q5k+R+RpYOTWjvttxL3MVasCSEt5wPNnJEx6BPqa3VcxiKyozqrvORCQHfL7WVTqYqqc48pjEuuJtAG9bBAUnKtxdfAW/VIkw3rr5gmHHaymcl8Qv8MsqLGBa+XAa6ysoIJMQxg6D1IA+dZP2v8XXE2Llm7grtu9huncW8wUpDm2GVbgMspFwaRuo8qt55SuXLb9K4EzFZBWdI1IPY7Ge2vepDBcqMMObGIYXLQYEDMzZgCrAPnJnxTIEAgKI3rmxqanqu83nKDhp0HJIcYLDC5Ifo2807zlG/rU6TXRVioDmvmO3hLWrgXHzC2pBMkaFjGyg9z/WumzCMXLSKt+BDfaPzCtq0bAzBnG4HhjcqT2mR8DWprtws3hOh30713x/MFy87q/iOYnXXfff86VZvs/4CuKueMnIkMQBvqPDPat1VHG03K2WD7LOD3bbPfIKo4j/ADsDIb4a69599bLBrysWgoCjbsNAAPIR2r0XvpWMnbOqMeVUdqUriagsc0ria5oBSlKAhuK8ds4VEzyztAS0gm459F8p7mvLDYbE4kZsQzWLZ2sWmIeP/kugZp9FyxXTgvAWtsb91y+IcDM3hhRvktgg5VG3rFTXTbfO3/B/0VFEGHY5bwiEMMOhYGQ7Atc+LtLd/Os84O0f92hMRJUEx5SRWBfxr23Vct5lM+MC2RMZgoWJYkA7eXqK6Yfit0gk2LylSikFFOrQDADTCzJJAEag+UgzL/A8O/ia2ob9pfAw9QywVPqIJj0rwNm9ZPhc37Z/Udl6q/5X0Fwej698x2ryHGSEUsGLHTKlp7gzgKWTOpgEEkS2X2W2gxh2eY3eB0LqsdQGs3ANp0YnzkawdJjtUA9cPzhh32DwubMSBIKm3+rMkZbmeRPhVvKs7iPH8PZYLcuohObUkBfCCSuY6FtD4ZnTaq/xTE4UJ1IsB1YxbeyFZytxkJyEkkZlYhwCV9rzmn838YsCwVshWv4kzfvFFW90wQcjsqLuQAI0yp3marKVKzbh8LzZFBd5XOYeP3MVijiQShBHSHe2qmbYHqNz6k1tDA8z3L+GS7bQAsMrufZS6IDwo1K6hp7BxvBrTFXr7L8drfwxAIYC6ob2ZXw3B8UYH/RWOCdT17z3+1eFT4b4NOXbyNl21vYPDB1JvsQCUZv1iBORlT2Z11Gn0rpguZHuqRcw7WoYLDNJJ38MDUAak9hWRiMUGtoiawO85RA023HpWBcbUkGWA3/kI2rtUUfJuTvQ9sVinI3y/tHsohizH3Dt6VoPmXiRxNxpfVpFsHsgJIX8fmatfNHNDsGtWnEMCtwjUxOqhtoMax/M1TSomYEjv3rky5bdI+m7N7PlCDnPeWnku/69x15b4Ebz9Isq3G0tydCdfCTsCe3qI71uHlfDpw3DP1SfCvVuuBKzEkKBr4AvfefWK0xjMUbcGDH7QMEEaiI/GpjkPmG598Rbt9gl1j1ZIh21IJnYs2h88xHerQyScaOTjeEw48j5HrW3rwN4LzFabDDFW5dGUsmhUsYYhTOi+zEnT6VAXubbt1kazgr4yZ3BuWmgp0mAMrJU9TSACSNjrFSPH8Ph1wxa7Ye9btZHWzbXMZEoAiLE6MZBkR7tJf7jauW2t5Cq3IZ1TNaJJ/aKEGSAARPvqWpPZnPinhgvijb/AGX11Kpw7mLGYi8t2zh26fTUXRctlLYAklrd4tLnMTAy7RPp43OMYzqWMXdwt17QNw2ltqC0XLfgBCsZER4jB8TadqvuHwyogtqIRVChewUCAB8K6/creRbZRSiABVIBAyiFifIVHI+pp71iT0xqtvGtfuVvlLFXL2JxN02btu24TS7aFshhplB3aBMn3edWylK0iqRyZsiyStKtvsqFKUqTM+VxicRbAPVvICMy/pLgkGRmGu2kVYcHzBiksXrqYu+CtqzaEkHV3LMdZjwowD+120iuMLwIG9aJtm7hhbJu3pJzIFu3M4BabTFEhV7aTPfpjXt28C9pEUdW7aNvxKbpthsQ03CBrBhZ/wAW1QVMJua8czT98xGYnYXrijy0VTA9wFZdzmXidqM2LxS5tVLM8EehbfcVP8vcAwdm82KLjEWMMLcuNLfWZjBgkswHgAAHtfCu/PfEcRjCotW2Fkr1FQhWY5Wys53g6LCqdtTuagUVsc88R/8Ae3dPPKdfiv5mtmc28yYnB4TCKLjG/cRTcuELMhPHuIBzEGMuwrWXAMOcTi7SXEAUXFU9OyokDMxBW2vjJCNrB0Bqf+1PHNiMY+QfosKEtswI0uPLHQn/AE+mQ1IME/aLj1EJiABJABs2RA7aBNP+1R/E+L3MXcN66+ZiAJAAAAEAADQf96xuD4W29xDiA4tEmcqkSuoDBgCYnTQHaul7Cmzde2dIiAQQwB1XMD3gj6VllVo9TsnKoZqa30O1THJ+L6WNsMdi4Rv8tybbfRp+FQ9AxGo3Go941FcydOz6fJBTi4vvVG+ixyxtBj47V1vEgk+mp+B+mh1rrZbOCVPtEOPKHAef+Ku/VB8Ikz4R5sToBXqrY/PWqlRpXj1hLd9ltliv+Iag/rLI0Op0Pkaj6n+dMYt3FFLIlLf6NYGrtPjb1liQPQLXriuEYc3TgrbOuNtqoJdh0b93KDcs2zAyXFJKrOjFSNDE+a423yn2mLifZYsfvD1l61/koHFLjF8p2G2nnXrwzBHMjPpbJGaNWy9yB3Mba1xxskPkIgrvIgzsQZ2iNvfWXwk/o/ia0bqCOPHijk4uSk261+h9Acu4cWJtnEvfLHqLnYFsjZcpWT7Ma6aeLarItag+zfDAm9iGuE3LKZVBE5UK+FtTrGUqBoAPfW27Zmd4kR28jWmN2jzeOxezytXb79K1PalcTXNaHEKUpQClKUB8+4bmC4mHuWlW2EZjoIWVyMhGgkgSTqe/vrseCPisPhjZVM4S81w5h7CtbyliP1pbLG81OWm6F65+jtBOm9sSkoqvrJMax7tdfOnKOCuffbOZ1tWWzs1kaKoKkjfaWVT6QKqQR/KvG8HhsA+e43Xe5/dJqSqshXMCpVfZOpqy8C4lhcbjcMLdx1e3butkKQJ6mbpidCQhcE9wZ3mtWcRw+S9dSNUuOnqcrFZI7ExXXA4x7FxblpiroZVhuDt3qSLLbxrp2sXfKXujcGIa2rFiWt21RlY+ETDZgAB2B2iqtiL3VCgkZiWzE+sEsSe5jX3CmE4Zib5m3ZvXCZaVR3nXUyBrrOteWLwN22QLtp7ZOwdGQn+ICoBK8KW4wuYnqN4Gtq7frENIzEgyIIUbbtvWfzbea6cOzG2bgRg+UkuuojOW113A1gEwYgCPxfDb+EZEvpCkZkgjK2YAg5gPHGhg7ek1L8WwDEJeygK6qpkgnOM0aKdBlIGvlVWzfHBppv8AevmQFK7XUIJB39Nq61yH2sXaTNycu3pw2HM/7m1P+lQn/LXhzRjjhbV28DDkdO159RwfEP8AKuZvfFdeTXDYOwTsLZHye6v591VT7S+IZr6YcHSyvi/+xwGM+ZC5B7wa7Zz5cSPkuG4X2vHOL2TbfyZF8pWgrvimEphU6oB2a8Tlw6GP8ZDe5DUjhuFJikZH/v8AS8zHRlUzlOcRL5h5T4W7io7jVjpcPs2mbIL04m80Kxg/osMkTIGUu87ePerHawKlVWDbujKxTKWC5VQ3UzFZyII8I1+LKDXFGok9pZ/a53Wy09fMrvHMGMYty46zi8NpiV2Ny3oFxKgdxKrcjvlbSTUAiAAACAKs3HcebGMS/hcOD+1fAlLqFRnW4Mv90yuqTAzCTvUfx/hyWnW5Yn7vfHUsk7qJh7TH9u2wKn3A96yzQrU9HsniVL/XJa9z6rp8v28jM5Fxwt4tEb2L4Nhh28cZZ/1hfrW4OWMR1cNYukklrVs5jBYyoJkjz7xWgEuFSGUwynMCN5GoI+NbYv8AGGs8MZrRt2mWyhtsx8KhkQhgADsWIAI1KjzqcL0Zn2xj+OMl3/x/0vxUEfn+Vc1rz7POfVxzdCHz27QZ3fKM58KkgLoNSfpWTxLmm+nFrGDATpOst3c+G4dDOmqr9fhu3R48cbldF7pXVDpXapKClKUBpbimOfLZTKSJJJggTOikzGmh2G/rUXxHi3ScsIa4p7GVjQakdpMVicxcz3ridIKEWcwK95ABmNCNB8qh8VxC2bFu3btlGiL7ZiRcIMpAJOUbkgQCYMaCq0Q2evBroe6TcJa4SWzEySxJLE+Z71kcT4YcwZNmYA+hPf3VCWXKkEHUVMf2iz5AJgsJI7DMG+c0CNtcv8tYrB3sOgxC9MB84UOVNsCTIuEhTnZPZy+6ueY7OPuYa9Zv20cEGLgRAgE6ZT1Cwb3rt388EnFNiXe5YbEKjNZS7YxL2CF0YqwDAmCdzOqntXrzNzeTgXhchuMbcOys6bZlbKTDDU+k+lCSi8J4g2JwtzD3QX6YDWzBZlKyyjQHTRl9zGpS6jXUt27VtptJL5zC+KMhEEtt2MbGonELYtXVOCZsiKAbhMm60nMSCAMvYCNvfVh5c5tt27RTKMzkm4zGWY6RuNIAgD1NVaLwko7q2UZwQSDv3rivbGf3jbakkRtBOleNcj3PtcUuaEX4LY2XydfCYbDlvZVLjt5BVu33b6A/OqBmbFYjxHx37u/k1xvwE1bExHT4WfP7uEH/AOl5gSP9Jaqdw/E9K7buxPTdHjzysGj6VrlekV4Hm9n46nmyrdya+n/S49O1Y4niMXdu2Oity3ZtoSHLLkVVtFf1YQBgI2B1JAFeXE7z3L+IbBh7Fu5YcgqwVluM2Y3GVpZc4QnMDqLoMgwKieI8FuXsUl5WS9hbt1xZUlQVZgWti6ggwCBbJJk5W12quc1o+Hy2XY9UKOoNggKpFlQCRlUACd/5dNqj5xY5Nu+7c2lgwTg7mCQl8yDq3iEa1bw5a6mcW1HtDI/iA0IzGRoatZUOt7BwuVlOKwzAgzeUMbtsAft21bQaSiHvT7MmXFYfEYQsyX3TwXEyq1y2AFNhy5gjUkAZZltZqx8SxNnD4hXt5bdhc9wq2Zr2ZPDkyH2QYBEmNV7molTizTCp480XFa7r1+5rTE3cqk+ldeF8xlr3Txd1zhGXI9vUjKqFbcBdRBynTuAewrrfQlQD5a/n87VWsQpDEVjhSPW7XnO0u42LyS+Iwl+3ZsWetbxBS51UDC4LWdgrOdlGVS2UxvruRW08fyn1sbhcYHy9AMCsSXBBjXsQWNVb7GeocPF3MczsyEyCVAtak6Fh4tJnQRtW11rerPG5nE4UaV2pSpMxSlKA+YMA6OrLcfKBGUmTBPaQJiJMx5DvVn5Zt8OsozX7TXnJXKGRLgAAOYgkrEkx3Og+FNtYcd6yvvEbdqqVL2OOWC2S1h7diZAuxbUjLBWciDLJUdyAT5bV7m20coYk51Yz8SAZPvFYGHxc6VNcWw/6I3AWcyJD66k6H3QfmrfGCxjXea71/CjDlCWR0uW7gGqup3n3EjWvPHu2KxDu+W31nNzpKdM0DOxJ2HhJJ99Rl7iDEZQMp027+gEfmKxsRfbYsZIOeNJJMkGN+2mwipIL9wbgVq7bYLiLchtChMlCp3RgrAztlzeRA3qC41ybiMNmuSjomUswYSA5AVmU6wSYmoa1fGQT2Mfn4AVKDm2593OGdVuW8jIpJYOqtByhgdVDKpAIO3aoJZ4X7NtbalT429oZpyxPbtOm9YtRts+NTPp86k7dssQo3YgD3kxXPlVM+n7Jyxlga2p/ktnFJGBC+SYf8Cx+riqkdq2BzJgv9mJHsmV+CkZD/wAI+da+O1MipojszKpwmlvbf1IprxW4pzlQCG0JG2x071m8RGZCTqTrJ1Mnv5zrWPfwu8AwfLy/P51rvZtO6Dx6CQdp+fn2qXWjJxRmufG43zL1uRQlT3H09RNZuGxceFjJJGpOgFc47BfrzrGoME6aTNYFxQu+s1fSRwS9rws+n9eXqixr3Pb+Uf8AmoThnDLmKvEW7eePEyKwUkdwpb8il3iDdPL57mdSPL8+VX37NeWb9rLjEyubltx0tJiQQGJOk5V7GJ2qcUHG2O0uLhn5Ix835v8AovHI+GUYq/0WJtWrdqzBIIW4NWRSBooXpyAYknvNX8VWsDdurdVFtJBZmvMSVMaqrW1E5pZQdTsasaNuPL0P5Nao8mbbep3pXW44AJOw3rtUlRSlKAq78k4U72Lf8C/0rGf7PsGf9xb+CgfhVxpSgUv/ANPMJ+6HwJH4Gve7yXZKlcuhEbnzBHf0q20qKBQrn2dYcqyhSM0CQxzAAzAO4B7xvFRz/ZTY7NcH+r+orZ1KUDVL/ZPb7Xbw+Kf9FeLfZOO1658Qv9K23WNjMWqI7b5ASQCJ2mNSACfWj0JjFydI0rx37O2w6G4LjNl1jKO3xqH4CC19fCfCe477L79e3fQVeOPc33LxZbXgtERDKufbWTJA+H/irrcGYgMcwMxJ33keorjnni3orPpOF7M4iGPlclFS36/g2te4aGwgtFRmYZQO06wW9w1PuNag5m4FewjkFCyzuPrWRxnjuIdemb1wrlgyx1BBEfIkHzmNq2jw3iFjGWszwVCBnZhosIGfN5EamtIzWTc483DZuCqcHd3dL+zQ5x67FW90VlYbg97FK7W7R0EAg5Wn1Px2rbvDOE8OxCde1DLmCmRDKzEAK69pJ329asCcvW0S4tsR1IzeJoAhUYJlIKHKNI761pGEVqjm4jjeImuSenyo+ZsZgGUHMZYFg3f2SRoe+1R8MIJB120+Nb/Tklzem8ljpAXm/Rhg+ZrrsogiCMjL7mBGszVc+0HgBtYe4qW3C2x1RCgqdCCzEeIR4YO2p86vsckfilq6Ndcp8GfG4m2hVjaD2+qw/VRriJv5ktH/AIr6kwGGCIqjYAAbbAADbStd8hYOynDLd0KqF2sPcYT4mS6uUme+nbzNbFuBvBkIAzDMMuaVgiBqMpmDOux010tfcZtd5kBa7VwK5oQcVzSlAKUpQClKUApSlAKUpQHBNay5z4phrkrh1Usz5rrhYnLIHiO/vGkD1rZjCtO8z8MXDYhrSzlgMs7wZ008iCPhXLxTaie32FCEsz5m7Wq6Pz+1ERduARrqTA9TVfXEQ8eJWBkToT61mcVvAESYifrH9Kwmvr+0D8ZrnxxpHvZsty0klW5k4ppIPmJqUwmLcWrtq2HZrloArbEtCw3bUiAZHkaiHGk+6vG1ioIObKw7zB8tDVlExlkjKPLdXdfLYu3BuF4zh93C3nm3axTW7bFSrGGKnI4IIDDf4GDW3beIGWSQBBJJ2AGpJ9AAa0ZguYL2JvYZL99rqWHVlUkE+EggSNSTAEmTWwOacS64Fl8X6RCrFPaBMHbuDsRvBMV049E6PB7Q+LJFTavva8/6JLGczrcwdzE4P9IVUwCAGV5A8ak6QDm8iBWiOKYw3OqXdjcYMWZs2Zj31717543MfGPhXhib4ysB4iQRA17elU5nJrQ9CPDQ4eEuWap9VrVbXf8ABZeEc4OmATDNZDZenkZGyt4biuAy6hpiJ0reVhp0UmATrpBjSDOvr8N/P535W4DiL6C4RFoBtxGgJ1B3nSvoHgeFNu0qsQSJ1AIESY0JOsQPU66bVtG+88XiZYpJPGq6+L6+qJGlKVocgrgVzSgFKUoBSlKAUpSgFKUoDg1VObeBviLRdUUXFAYLu581zAxMdtRIGutWysfG38izEkkKog6sTCgwDAk6nsKzyRUlTOjhc08WRShv60NGYjhqNcVL4ZQGUXNIYLIzaHvlqabk3h1u9fUPd/2e2HgbsVYhwSw3Oa3sABJir5xXlG1iFlyeqd7o7nyynTL2A7Dv3qAxPJ9wXQvXZmvTnfLAKAhnDazM5I89dorlUckFVWe9LiOE4qSnJ8sktdOlO1p0vxKE+FBA9Kn+C/Z+MXaNxwVkwoIiRp4vdOnwq9YbknDJHhzTo2fxEjtBEZCD3HxnSLFhEIRQwAYKAY2mNY9KvhwyTuRz9o9o4cuPlxLfdso/AuQbOFOeMxG3n8Khea+fJU2sKrJsOq6wxGoORT7HaDqdT7NbN4lhuohUGPUVrzGfZt1bvUu3HuagwxJkSJBJ20rolFvZnk8PmhjfNOPN8/wVjhvI74jL1RGbUQQcog6PHsudPCddDIq7cC+zexZIYiTVv4Lwu3YtJbRAMs6wubVi3tADTWIiNNIqQqYxpUVz55Zsjm92VzmrDi3gcRk0IsvBHopqbwTSgJ7gGvDjdsNYvAiQbbgg7HwnSsy2IFK1KuX+tLxf8HelKVYzFKVwG39PQ/k0BzSlKAUpXnfVipCEBo0JEifUAiR8aEHfMJidd47xrB+h+VJ1j47fzqK/sm42r4m7JJzBDkWDMBBqVidyT+Ed8NwW3bIeWuXFXKr3CCwAEAaAD6Val1K3LoSJYSROwk+7XX6H5UDjTXcSPUaa/UfOoxOBIAoz3RBDEC40FsxbWdxJbTbXbauz8NfMxF4iVKKIIyoTJgg6uP1W7dwaUuouXQkS3bv5d/T8D8qpNvnonEi30h0zc6eaTn3yho2ie3lVhTgmVmcXXNxgULuS3gJnKIIgxsZgEzGwGL//ACVlbxv2xFwlnGbM6ByZzZQw2k6T5REVlkg3XLI6+Ey4oc3toXa012J+20jTzI+IMH6ivJgpKvO2gIOkkhdhoTOnxNRt/l1HBDXr+UiCouQu+adpnNrvWTY4UFYE3bzRqFZ5WZmYAHeteWPU5FKd7Gc7gbmKFx5jUwNe/lUdb4OMqBnY5GuPpoCXJJmZYRJ2buZmuv8AY2p/2jEfBxM929mPp/KFLqLl0JMMNRO2/wCP4Vwrg7Ed/oSD9QawLvBwVAFy6GBLB85zZiIlvPTT3ExFdcPwfp5mS7c6jLGZzmUGS05RE+IkxPftSo9RcuhJI4Oxn3e4H8CPnRXBAIOh2Pv2qMfhblcpvEa5nKgjMxgEEZjFuBAXcaa6a83eDK5clriyFQZW0yLlIGUgrOYNrGbUwRSl1Fy6GZjkm24PdWH0NejOFBZiABuSYA95NR9zhbNLtefqQ+WCekpZSulsnUDQ6ncaRtROFsTnu3mL+LRYFpQwiBbbMDp+1OvypS6k8zqqJHqCJnSY+MxHzp1BJEiQJInUDXX3aH5VgYfg6ptdukD2VZ8yqdwYjWD5mun9l3G8T4i4HJEi0xW2AI0VWkzpMzuT20pS6kXLoSbOACxOgEk9o3n5VzUdhuDWkLnVmdcrOxlyDIMsNDpA2nTc10vcEDFpv34acwFyJOkGQOwAHwHrKo9RcuhK0pSqlxSlKAUpSgFKUoBSlKAjOIYm6jnpoX0twsaam5mOh/woJ1iQa4biQz5sy5EdlLK2YFQikyAPaFyFgTv5mKlKj+J8LF8AG5cRQCCq5MrAwfErqwO341Rp9x0Y5420pKvH161I88yJmJW1inBACjouFkEloBUEHKQddDAA1mvBuZWm5+juKD/dt93vNlGmVnA9rNLEAZYyEHsam7HDLaWhZUEIJ0DFTqSTqpEak7aVmVHLPqaPLw6ekL833fT14lWscRxa2Y+7AF2y2iGyMxOZyxtXJyaBzDNvAivK1xS/YZuraY3HNtmORjbCBCu6SAxYKsAkAuTqBVpu2QxUn9Rsw9+Vl/BjXowkEaifLf4VHs31Le9Y9bxrXfe9+uvS/P6FKOHew9u4eo2TpZ4DudVxwzMo1PjZJ99ejcZxQVhdQsjK3Sf7teV2YDTNbtsxRZI3ykiffVm4bw5LAIUuxYyzXHZ3Y7CWY/TasyoWJ1vRefGwcrcebx2+m9a+O3dZTMdaa+LhtdS5bW06JbMhc+W0pRSfaXsGPcvrUHz3ZdsQhW04PSXMFGaDmeFJQQSFyjTtFbPpNRLDzKrLYO0nimpKO19/X103NG/dL37u7/A/9KfdL37u7/A/9K3lNJrL3RdT0P8AIZfp/f8ABo37pe/d3f4H/pT7pe/d3f4H/pW8ppNPdF1H+Qy/T+/4NG/dL37u7/A/9KfdL37u7/A/9K3lNJp7ouo/yGX6f3/ApSldh84KUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUApSlAKUpQClKUB//9k=" alt=""></div> text/html 2020-06-03T16:16:45+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی تدابیر مشترک امام راحل(ره) و امام حاضر‏ در هدایت نظام اسلامی: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/6863 <br>یک حقیقت و دو تجلی<br>تزریق امید به ارکان دولت و مردم در سخت‏ ترین و بحرانى‏ ترین شرایط، از دیگر هنرهاى ناب رهبرى در طول سی و یک سال گذشته بوده است،<br><br>گروه سیاسی خبرگزاری فارس- با پیروزى انقلاب اسلامى در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، نظام نوپاى اسلامى به‏ وسیله بحران‏ هاى متعدد داخلى و خارجى مورد تهدید جدى قرار گرفت و تا پایان حیات حضرت امام این تهدیدات تداوم یافت.<br><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.farsnews.com/" alt="">دشمنان داخلى و خارجى از یک سو در جهت خاموش کردن و کاستن شتاب پیشرفت انقلاب، با بهره‏ گیرى از امکانات نرم افزارى و سخت افزارى، با ایجاد ناامنى، آشوب، کودتا، تفرقه افکنى در صف انقلابیون اعم از حاکمان، مردم و گروه‏ هاى مبارز، تحریم اقتصادى، حمله نظامى، عملیات روانى و... بحران آفرینى نموده و از سویى دیگر اختلاف سلایق و گرایشات جریان ‏هاى انقلابى منجر بروز شرایط دفعى براى تصمیم ‏گیرى گردید و بحران‏ هاى تهدیدآمیزى را در پى داشته است؛ اما امام با هوشمندى و اعتماد به نفس و با استعانت از قدرت‏ بى‏ منتهاى الهى و با پشتیبانى مردم متدین، موفق به اداره این بحران ‏ها گردیدند.<br></p><br>رهبر معظم انقلاب در شرایطى سکان هدایت انقلاب را به دست گرفتند که فضاى پیش روى ایشان با دوران زعامت امام(ره) بسیار متفاوت بود. امام با مرجعیت على الاطلاق و پشتوانه حوزه علمیه قم، مشهد و نجف و با پشتوانه پنج دهه کار علمى، فقهى، آموزشى و پرورشى و با تشکیلاتى قوى و منسجم از روحانیون و دانشگاهیان قدم در راه مبارزه گذاشتند و در طول مبارزه، علاوه بر سود جستن از پشتوانه مرجعیت، از تلاش‏ها و جانفشانى‏ هاى مریدانى چون طالقانى‏ ها، بهشتى‏ ها، مطهرى‏ ها، خامنه ‏اى‏ ها، هاشمى رفسنجانى‏ ها، مفتح‏ ها، باهنرها، رجایى ‏ها، سعیدى‏ ها، غفارى ‏ها، اندرزگوها، مدنى‏ ها، اشرفى اصفهانى ‏ها، دستغیب‏ ها و... بهره بردند که این امتیاز در سال‏هاى نخستین رهبرى آیت‏ الله خامنه ‏اى، به رغم تمامى شایستگى‏ هاى ایشان، مهیا نبود و سال‏ها به درازا کشید تا بن‏مایه ‏هاى عمیق علمى و قابلیت‏هاى شگرف فقهى ایشان به رخ مدعیان کشیده شود.<br><br>به ‏راستى چرا در این سال‏ها که از ریز و درشت حوادث گفته ‏ایم، از تهدیدات بنیان‏ برافکن سخن رانده و فراز و نشیب‏ هاى انقلاب را به روایت و تحلیل نشسته ‏ایم و بر عبور از این توفان‏ ها و تلاطم ‏ها بالیده و افتخار کرده‏ ایم، کمتر از تدبیر و هوشیارى و رهبرى داهیانه سکاندار نظام اسلامى در دهه دوم و سوم و چهارم انقلاب سخن به‏ میان آورده ‏ایم، تهدیداتى که اگر تنوع و حجم آن بیشتر از دهه اول انقلاب نباشد، لااقل همسان و همسنگ آن است، اگرچه معتقدیم از رهبرى امام راحل و معمار این انقلاب الهى نیز به مشتى از خروار بسنده کرده ‏ایم.<br><br>یکى از مواردى که انقلاب ایران و به ثمر رسیدن جمهورى اسلامى ایران را از سایر انقلاب‏ هاى دنیا متمایز ساخته است، نحوه رهبرى و مدیریت آن بود. text/html 2020-06-03T16:12:01+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی سروده امام راحل انتظار فرج از نیمه خرداد کشم : http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/6861 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.resize-photos.com/uploads/output/Screenshot_2018_06_05_13_38_37_1__1528189888_56223.jpg" alt=""></div><div><p dir="rtl" class="pt-Normal" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 7pt;">‏<span class="pt-000000" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; margin: 0in; padding: 0in; font-family: persian-sans !important; letter-spacing: 0px !important;">‏&nbsp;‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000002" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 14pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont-000003" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; font-size: 14pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">انتظار فرج از نیمه‌ی خرداد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 7pt;">‏<span class="pt-000000" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 7pt; margin: 0in; padding: 0in; font-family: persian-sans !important; letter-spacing: 0px !important;">‏&nbsp;‏</span><span class="pt-000000" style="font-size: 7pt; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0in; padding: 0in; font-family: persian-sans !important; letter-spacing: 0px !important;">‏&nbsp;‏</span><span style="font-size: 7pt;">‏</span><span class="pt-000000" style="font-size: 7pt; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0in; padding: 0in; font-family: persian-sans !important; letter-spacing: 0px !important;">‎&nbsp;‎</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">از غم دوست در این میکده فریاد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">دادرس نیست که در هجر رخش داد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">داد و بیداد که در محفل مارندی نیست</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">شادیم داد غمم داد و جفا داد و وفا</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">با صفا منت آن را که به من داد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">عاشقم عاشق روی تو نه چیز دگری</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">بار هجران و وصالت بدل شاد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">مردم از زندگی بی‌تو که با من &nbsp;هستی</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">طرفه سری است که باید بر استاد کشم</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000004" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 1pt 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in; letter-spacing: 0px !important;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">سالها می‌گذرد حادثه‌ها می‌آید</i></span>‏</span></p><p dir="rtl" class="pt-Normal-000005" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0pt; text-align: center; color: rgb(71, 71, 71); line-height: 25px; font-size: 10pt;">‏<span lang="fa-IR" class="pt-DefaultParagraphFont" style="font-family: Tahoma, sans-serif; outline: 0px; box-sizing: border-box; letter-spacing: 0px !important; font-size: 10pt; font-style: italic; font-weight: bold; margin: 0in; padding: 0in;">‏<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-family: persian-sans !important; font-size: 0.85em !important;"><i style="outline: 0px; box-sizing: border-box; font-size: 1.2em !important;">انتظار فرج از نیمه خرداد کشم</i></span></span></p></div> text/html 2020-06-03T16:08:34+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی سی و یکمین سالگرد ارتحال خمینی کبیر بر تمامی آزاد اندیشان جهان تسلیت باد : http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/6494 خرداد همیشه بار غم بر دوش ما نهاده است.<br><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.tebyan.net/big/1392/03/1652392443726603791022361362331964882.jpg" alt=""><br></p>ای روح پر کشیده به بهشت!<div>در سی و یکمین سالگرد عروج ملکوتی‌ات، باز همه غم، چنگ بر دل‌هایمان می‌زند.<br><br>سوگ ارتحال تو، مدینه ایران را به غم و ماتم نشاند و چشمه‌های اشک را از دیدگان خون‌بارِ امّت عاشق، جاری ساخت.<br><br>آنچه رفت، پیکر پاک و جسد مطهرت بود.<br><br>آنچه ماند، فکر ناب و اندیشه روشن و خط ماندگارت بود.<br><br>اماما! روح تو به آسمان‌ها پر کشید،<br><br>اما راه تو، ای روح خدا! در زمین و میان عاشقان تداوم یافت.<br><br>پرچمی که برافراشته‌اى، اکنون بر دوش علمداری رشید از نسل حسین فاطمه(س) است. </div> text/html 2020-06-03T16:04:26+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی قیام خونین 15 خرداد : http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7090 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 18px; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; clear: both; padding-top: 5px; font-size: 32px; line-height: 1.3em;"><h2 class="kicker" itemprop="alternativeHeadline" style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1.3em; margin: 0px; font-size: 28px; position: relative; padding: 12px 0px 0px; letter-spacing: -0.4px;">نگاهی به قیام خونین 15 خرداد</h2><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">انتظار فرج از نیمه خرداد کشم</h1></div><h4 class="subhead" style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 11px; margin-bottom: 11px; font-size: 20px;">محمد تربت زاده</h4></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 8px 16px 0px; width: 279.578px; float: left; position: relative;"><a href="http://media.qudsonline.ir/d/2017/09/26/4/768756.jpg" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="http://media.qudsonline.ir/d/2017/09/26/3/768756.jpg" alt="امام خمینی" class="" title="انتظار فرج از نیمه خرداد کشم" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 279.578px; height: auto; max-width: 100%;"></a></figure><div class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px 296.344px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 8px; background: rgb(244, 243, 243); letter-spacing: -0.2px; color: rgb(102, 102, 102) !important;">تاریخ نگارها می‌گویند «نهضت توتون و تنباکو» به عنوان نخستین حرکت سیاسی-اجتماعی- مذهبی مردم ایران آن‌قدر با اهمیت است که تاریخ کشورمان را می‌شود به دو بُرهه پیش و پس از این ماجرا تقسیم کرد، چون مردم پس از پیروزی این نهضت تازه فهمیدند که می‌شود روی حرف شاه مملکت هم حرف زد!</p><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">حالا اگر طبق گفته تاریخنگارها، جنبش تحریم توتون و تنباکو را نخستین حرکت سیاسی-اجتماعی-مذهبی مردم ایران به حساب آوریم که زمینه‌ساز انقلاب مشروطه شد، قیام 15 خرداد سال 1342 را هم باید نقطه عطف دیگری در تاریخ کشورمان به حساب بیاوریم که زمینه‌های اصلی انقلاب سال 1357 را فراهم کرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">‌نطق‌های آتشین</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">‌ریشه‌های قیام 15 خرداد برمی‌گردد به دی ماه سال 41. همان سال‌هایی که نام امام خمینی تازه سر زبان‌ها افتاده بود و کلاس‌های درس ایشان در قم، صحنه نطق‌های آتشین علیه شاه و سلطنت بود. نطق‌هایی که بعدها تبدیل به موضع‌گیری‌های تاریخی علیه سلطنت شد. شاید امام نخستین کسی بود که در آن سال‌ها بصراحت علیه سلطنت و شاه شورید و فریاد برآورد «شاه‌دوستی یعنی غارتگری». تا آن روز بارها درباره کاهش اختیارات شاه و قدرت گرفتن مجلس و نخست وزیر صحبت شده بود، اما هنوز کسی علیه شخص شاه و جایگاه سلطنت که در تاریخ ایران جایگاهی باستانی و بعضاً مقدس تلقی می‌شد، حرفی نزده بود.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">در دی ماه 41، محمدرضا شاه تازه اصول شش‌گانه انقلاب شاه و مردم یا همان انقلاب سفید را اعلام کرده بود. البته شاه تا پیش از این بارها برای اجرایی کردن این اصول شش‌گانه تلاش کرده بود، اما هربار با مخالفت روحانیت و جبهه ملی مواجه شده بود. محمدرضا شاه در دی ماه 41 اما عزمش را برای اجرای این اصول شش‌گانه جزم کرده بود و حتی خطاب به «روح الله کمالوند» نماینده روحانیون قم گفته بود: «... اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را اجرا کنم…». همین پافشاری برای اجرای انقلاب سفید بود که چند ماه بعد او را در دامگاه 15 خرداد گرفتار کرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">انقلاب سیاه و سفید</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">انقلاب سفید 6 اصل داشت. اصولی که نه روحانیت آن را قبول داشتند و نه اعضای جبهه ملی. به همین خاطر محمدرضا شاه که هیچ جوره نمی‌خواست از خر شیطان پایین بیاید، اسدالله علم را به نخست وزیری انتخاب کرد تا با اجرای یک رفراندوم نمایشی، به اجرای اصول شش‌گانه انقلاب سفید مشروعیت ببخشد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">دلایل پایین نیامدن محمدرضا شاه از خر شیطان و مخالفت سرسختانه روحانیت با انقلاب سفید را باید در انتخابات آمریکا جست‌وجو کنیم! پیروزی «جان‌ اف کندی» در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فصل جدیدی را در مناسبات این کشور با کشورهای تحت انقیاد خود آغاز کرد. براساس سیاست خارجی جدید آمریکا، حاکمان کشورهای تحت سلطه این کشور باید با انجام یکسری اصلاحات از پیش تعیین شده و افزایش محدود آزادی‌های فردی، از بروز حرکت‌های مردمی و انقلاب‌های احتمالی جلوگیری می‌کردند. مخالفت امام خمینی با انقلاب سفید، برخلاف باور عمومی، زیاد ارتباطی با «اعطای حق رأی به زنان» و لایحه «برابری زنان و مردان» نداشت و دلیل اصلی این مخالفت سفت و سخت، همین ماجرای پشت پرده¬ «آمریکایی» بودن انقلاب سفید بود که البته امام آن را «انقلاب سیاه» می‌نامید.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">باید بروم</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">محمدرضای سال‌های پس از کودتای 32، هیچ شباهتی به محمدرضای جوان سال‌های پیش از کودتا نداشت. شاه جوانی که ‌سال‌های پیش از کودتا ترس از گرفتار شدن به سرنوشت پدر، دائم روحش را می‌خورد، در سال‌های پس از کودتا تکیه‌گاه محکمی به نام آمریکا پیدا کرد و به لطف درآمدهای سرشار نفتی، به قول عباس میلانی به «مرغدلی» بدل شد که چو «شیر» می‌غرید! همین درآمدهای سرشار نفتی به علاوه پشتیبانی‌های آمریکا بود که محمدرضا را متصور کرد که با وجود ‌مخالفت‌های مردمی، می‌شود اصول شش‌گانه انقلاب سفید را اجرا کرد. البته محمدرضا شاه بصراحت گفته بود:«اگر این طرح اجرایی نشود من باید بروم» که همین ‌صحبت‌ها به‌علاوه تبریک تلگرافی «کندی» به شاه، پس از تصویب اصول شش‌گانه در رفراندوم مردمی، نشان می‌دهد شاه ایران تا چه اندازه برای اجرای انقلاب سفید تحت فشار آمریکا بوده است. امام خمینی در یکی از ‌نطق‌های آتشین آن سال‌ها به محمدرضا شاه هشدار داده بودند:«... من به شما نصیحت می‌کنم آقای شاه، من به تو نصیحت می‌کنم دست از این اعمال بردار من میل ندارم که اگر روزی ‌ارباب‌ها بخواهند تو بروی، مردم شکرگزاری کنند… من نمی‌خواهم تو این‌طور باشی من میل ندارم تو مثل پدرت بشوی، نصیحت مرا بشنو، از علمای اسلام بشنو، این‌ها صلاح ملت را می‌خواهند، این‌ها صلاح مملکت را می‌خواهند، از اسرائیل نشنو، اسرائیل به درد تو نمی‌خورد، قرآن به درد تو می‌خورد».</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">نخستین اعلامیه</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">نخستین اعلامیه امام علیه اصول شش‌گانه انقلاب سفید در دوم بهمن سال 41 در تهران و شهرستان‌ها توزیع شد. در اعلامیه امام آمده بود: «… اینان اگر برای ملت کاری می‌خواهند انجام دهند چرا به برنامه اسلام و کارشناسان اسلامی رجوع نکردند و نمی‌کنند تا با اجرای آن برای همه طبقات زندگی مرفه تأمین شود و در دنیا و آخرت سعادتمند باشند… این رفراندوم اجباری مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب است و علمای اسلام وظیفه دارند که هر وقت برای اسلام و قرآن احساس خطر کردند به مردم گوشزد نمایند...».</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">هنوز چند ساعتی بیشتر از توزیع اعلامیه‌ها در تهران نگذشته بود که بعضی از دکان‌های جنوب شهر بسته شد و بازاریان به همراه آیت‌الله «سید احمد خوانساری» به منزل «سیدمحمد بهبهانی» رفتند. در آنجا آیت‌الله «میرزا علی آقا فلسفی» پشت میکروفن رفت، عمامه‌اش را به علامت خروش و عزا باز کرده و علیه شاه و انقلاب سفید صحبت کرد. همزمان با این اتفاق، بازاریان قم هم اعتصاب کرده و در منزل امام خمینی جمع شدند. بنا بود دو روز بعد یعنی چهارم بهمن، شاه به قم بیاید. امام خمینی در تجمع دوم بهمن از مردم خواست علاوه بر تحریم رفراندوم انقلاب سفید، روز چهارم بهمن برای استقبال از شاه بیرون نرفته و در خانه بمانند. شاه که روز چهارم بهمن با شهر سوت و کور قم مواجه شده بود، با عصبانیت شهر را ترک کرد.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">مدرسه فیضیه</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">نتیجه رفراندومِ تحریم شده از سوی مردم عجیب و غریب بود. 5/5 میلیون رأی موافق در مقابل فقط 1300 رأی مخالف! امام خمینی در واکنش به نتیجه رفراندوم اعلام کردند که حتی 2000 نفر هم در رفراندوم شاه شرکت نکرده‌اند. امام خمینی همچنین عید نوروز سال 42 را عزا اعلام کردند. در اعلامیه امام آمده بود: «من این عید را برای جامعه مسلمین عزا اعلام می‌کنم … من به دستگاه جابر اعلام خطر می‌کنم…» یک روز پس از عید نوروز، یعنی در دوم فروردین سال 42، همزمان با سالگرد شهادت امام جعفرصادق(ع) مردم برای اقامه عزا در مدرسه «فیضیه» قم جمع شده بودند. اواسط مراسم بود که مأموران لباس شخصی با طلاب حاضر در مدرسه درگیر شدند و زمانی که خبر زد و خوردها به گوش امام رسد، برای حضور در مدرسه راه افتادند اما همراهان جلوی امام را گرفتند. در آنجا امام جمله معروف «شاه دوستی یعنی غارتگری» را می‌گفتند و شاه هم در پاسخ به این جمله، خدمت نظام وظیفه را برای طلاب اجباری اعلام کرد تا آن‌ها را مجبور به پوشیدن لباس ارتش شاهنشاهی کند!</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">یا مرگ یا خمینی</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">‌کشمکش‌ها از زمان حادثه مدرسه فیضیه تا آغاز محرم ادامه داشت، اما از روز اول محرم یعنی چهارم خرداد ماه، اعتراض‌ها شکل جدی‌تری به خودش گرفت. 13 خرداد همزمان با روز عاشورا، امام در سخنرانی معروفشان خطاب به شاه گفتند: «بدبخت بیچاره 45 سال از عمرت می‌رود، یک‌کمی تأمل کن، یک‌کمی تدبیر کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، کمی عبرت بگیر، عبرت از پدرت بگیر». سخنرانی امام کاری که باید می‌کرد را کرد! مردم تهران به خیابان‌ها ریختند و با تجمع در مقابل کاخ مرمر شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">شاه که احساس خطر کرده بود، پروژه دستگیری روحانیون را کلید زد. روز چهاردهم، شهید باهنر و شهید مطهری از سوی مأموران امنیتی شاه دستگیر شدند و بامداد روز پانزدهم مأموران به خانه امام ریخته و ایشان را دستگیر کردند. امام اول به باشگاه افسران و غروب روز بعد، به زندان قصر منتقل شدند. صبح همان روز خبر دستگیری امام در قم و بعد در شهرهای دیگر پیچید و مردم در تهران، قم، شیراز، مشهد، ورامین و پیشوا به صورت خودجوش به خیابان‌ها ریختند و شعار «یا مرگ یا خمینی» سر دادند. مأموران امنیتی با مردم درگیر شدند. شدت درگیری آن‌قدر زیاد بود که رسانه‌های آن موقع نوشته‌اند: «علم» با هر وسیله‌ای که می‌توانست جمعیت معترض را سرکوب کرد. در گفت‌وگویی که از او با شاه در مورد تظاهرات در دست است، خطاب به شاه می‌گوید «... باید بزنیم» و در برابر پرسش شاه که چگونه باید زد، پاسخ می‌دهد: «... یعنی با گلوله بزنیم اگر موفق شدیم که چه بهتر، وگرنه مرا مسئول معرفی کنید».</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><strong style="box-sizing: border-box;">عزای همیشگی</strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">قیام 15 خرداد تا دو روز بعد ادامه داشت. طبق اعلام ‌رسانه‌ها در این چند روز، کامیون‌ها شبانه ‌جنازه‌های مردم را به خارج شهر منتقل کرده و در گورهای دسته جمعی دفن می‌کردند. نام شهدایی که توسط مردم به پزشکی قانونی منتقل می‌شدند هم با درخواست خانواده آن‌ها که از ساواک و بازجویی‌های پس از قیام ترس داشتند، از فهرست کشته‌شدگان قیام 15 خرداد خارج می‌شد. به همین خاطر آمار دقیقی از شهدای قیام در دست نیست. البته وزارت دادگستری آن زمان، تعداد کشته‌شدگان را 74 تن اعلام کرده، اما برخی مطبوعات شمار کشته‌شدگان و زخمی‌ها را تا بیش از 1000 نفر هم اعلام کرده‌اند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">درباره تأثیر قیام 15 خرداد و خون شهدای این قیام زیاد گفته و نوشته‌اند، اما اهمیت این قیام را نه در سخنرانی معروف امام که می‌گویند: «من‏<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‎</span>&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">‎</span>‏15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام می‌کنم»، بلکه باید در بیت آخر غزل عارفانه و مشهور «انتظار» جست‌وجو کنیم:</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">روزها می‏گذرد، حادثه‌‏ها می‌‏آید</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">انتظار فرج از نیمه خرداد کشم</p></div></div></div> text/html 2020-06-03T16:00:38+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی قساوت رژیم پهلوی در ۱۵ خرداد: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/2944 <font size="2"> انداختن تعدادی از جنازه‎ها در دریاچه نمک قم/ ارمنی‎ها هم «درود بر خمینی» می‎گفتند<br></font><p><font size="2"></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/02/15/13930215000568_PhotoA.jpg" alt=""><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">مشاور وزیر ارشاد در امور جوانان گفت: </font></p><p><font size="2">مزدوران رژیم پهلوی در قبال نشان دادن جنازه از</font></p><p><font size="2">خانواده شهید علی‌اکبر وقایعی(از شهدای قیام ۱۵ خرداد) ۲۰۰ تومان پول نقد</font><font size="2">و یک جعبه </font></p><p><font size="2">شیرینی گرفتند تا فقط اجازه دهند خانواده‎اش شاهد دفنش در قبرستان مسگرآباد تهران باشند.</font></p><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/d240730_6317644_825__1559715201_14631.jpg" alt=""></p> text/html 2020-06-03T15:55:59+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی ۱۵ خرداد ۴۲ در پیشوا چه گذشت: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/2947 <p><font size="2"><font>هر کسی از طرف تهران می‌آمد، می‌گفت: «نروید! نروید!» ولی هیچکس گوش نمی‌داد. </font></font></p><p><font size="2"><font></font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/04/05/13920405000230_PhotoA.jpg" alt=""><font size="2"><font><br></font></font></p><p><font size="2"><font>جمعیت زیادی سرازیر شده بود به سمت باقرآباد. از پیشوا، ورامین، محمدآباد</font></font></p><p><font size="2"><font>و روستاهای اطراف. بعضی مردم هم با گاری، موتور و وسیله‌های دیگر ملحق شدند.</font></font> </p><p><font size="2"><font><br></font></font></p> text/html 2020-06-03T09:20:16+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی نقشه‌هایی که با انتخاب آیت‎الله خامنه‎ای نقش برآب شد ::(( به نقل از خبر آنلاین 15/3/1397)) http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7410 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-size: 0.7rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; font-family: RTNassim; line-height: 1.2; color: inherit; font-size: 1.75rem;">شکاف ناشی از یک خلا، بی‎ثباتی، جنگ داخلی، از سرگیری جنگ خارجی و یا بازگشت بنی‎صدر؛ کدامیک می‌توانست تبعات ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران باشد؟</h1></div></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 12.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">رضوانه رضایی:</span>&nbsp;با اعلام فوت امام خمینی، به همان میزان که ایران اسلامی در ماتم و عزا فرو رفت دشمنان خارجی غرق در شادی شدند. مجلس خبرگان رهبری بدون فوت وقت اقدام به انتخاب جانشین ایشان کرد اما با این حال سناریوی خارجی ها که با بستری شدن حضرت امام در بیمارستان آغاز شده بود، جان تازه ای گرفت. سناریوهایی که در پایان همه فصل های آن چیزی جز فروپاشی انقلاب اسلامی پبش بینی نمی شد، با همه قدرتی که غربی ها داشتند نهایتا نقش برآب شد تا آنها اکنون و در 40 سالگی پیروزی انقلاب همچنان در حسرت غروب انقلاب بمانند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">«فایننشال تایم » چاپ لندن در تاریخ 3 خردادماه 68 (یازده روز پیش از رحلت امام (ره)) نوشت: با رحلت آیت الله خمینی، شکاف بزرگی در راس سیستم سیاسی ایران ایجاد خواهد شد، بیانیه های رسمی و نیز گزارش‎های رسانه های خبری ایران، حاکی از آن است که پرکردن این شکاف، امکان پذیر نخواهد بود.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">«رادیو بی بی سی » هم اعلام کرد: خلایی را که درگذشت آیت الله خمینی در سطح رهبری ایران به وجود آورده، مشکل می توان جبران کرد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">«رادیو امریکا» با شادی غیرقابل وصفی عنوان کرد: مرگ آیت الله خمینی قطعا به بی ثباتی عظیمی در ایران منجر خواهد شد و برخی پیش بینی می کنند که این وضع، احتمالا شعله یک جنگ داخلی را در ایران خواهد افروخت.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">منافقین هم در این معرکه خود را لایق رسیدن به قدرت می دانستند. آنها بیش از هر کشور خارجی آماده رسیدن این روز بودند و حتی سرکرده آنان در گردهمایی نظامی خود در 7 خردادماه 68 مدعی شده بود: «نیروهای نظامی سازمان، باید برای شرایط مرگ [امام] خمینی آماده باشند. مرگ [امام] خمینی به عنوان بالاترین نقطه آمادگی در مردم ایران، برای استقبال از عملیات نظامی ما خواهد بود.»<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">اما آنچه را که مسعود رجوی در جمع نیروهای نظامی سازمان عنوان کرده بود، چند روز بعد از سوی یک رسانه سعودی با اعلام نقشه منافقین برای حمله به ایران تایید شد. روزنامه «الشرق الاوسط »، در روز 14 خرداد 68 همزمان با ارتحال حضرت امام نوشت: «چریک‌های مسعود رجوی که از حمایت عراق برخوردارند، طرحهایی را برای انجام یک تهاجم عمده در طول مرزها به فاصله چند ساعت پس از رحلت آیت الله خمینی، تدارک دیده اند.»&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">انتظار فوت امام برای رییس جمهور فراری هم خیلی خوشایند بود. ابوالحسن بنی صدر در مصاحبه با آسوشیتدپرس مدعی شد: «درگذشت [امام] خمینی، این مساله را محتمل می کند که وی [بنی صدر] بزودی به کشور بازگشته و احتمالا وارد دولت شود».&nbsp;<a href="https://hawzah.net/fa/Article/View/6085" style="box-sizing: border-box; color: rgb(238, 0, 0); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s; font-weight: bold;">(اینجا)</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">آیت‌الله خامنه‌ای از منظر امام (ره)<br style="box-sizing: border-box;"></span></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt;">آنچه بیگانگان جلوی راه خود می‎دیدند سرابی بیش نبود. با ارتحال حضرت امام، مجلس خبرگان رهبری در همان روز دست به کار شد و با تشکیل جلسه ای همه اعضای این مجلس را فراخواند تا جایگزین امام را از میان گزینه های پیشنهادی انتخاب کند. در آن جلسه هرچند بحث های زیادی در خصوص شورایی شدن و یا فردی بودن رهبری مطرح شد اما نظر اکثریت به رهبری یک فرد و آن هم آیت‎الله خامنه‎ای بود.&nbsp;</span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt;"><br style="box-sizing: border-box;"></span><span style="box-sizing: border-box; font-size: 8pt;">هرچند ایشان هم تمایلی به پذیرفتن این سمت نداشتند اما خاطره گویی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی حجت را بر همه تمام کرد؛ آن زمان که گفت: «امام خمینی(ره) در یک جلسه عمومی و یکبار نیز در یک جلسه خصوصی به بنده فرمودند که اقای خامنه ای بهترین فرد برای رهبری انقلاب اسلامی است.» حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی یک نمونه دیگر از اشارات حضرت امام را بیان می کند: «در جلسه ای با حضور سران سه قوه، آقای نخست وزیر (موسوی) و حاج احمد آقا در محضر امام بحث شد. حرف ما با حضرت امام این بود که اگر این قضیه اتفاق بیافتد، ما بعدا با قانون اساسی مشکل داریم، زیرا ممکن است خلاء رهبری پیش بیاید.ایشان گفتند: «خلا رهبری پیش نمی آید و شما آدم دارید.» گفتم: «چه کسی؟» ایشان در حضور آقای خامنه ای گفتند: «همین آقای خامنه ای».</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">نهایتا حضرت آیت‎الله خامنه‎ای با رای قاطع نمایندگان به رهبری انقلاب برگزیده شد؛ همان مردی که بنیانگذار انقلاب اسلامی در دوران حیاتش بارها او را مورد تایید قرار داده بودند و از او به عنوان بازوی توانای جمهوری اسلامی و خورشید روشنی بخش آن یاد می کرد و می گفت: «این جانب که از سالها قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشته ام و همان ارتباط...بحمد الله تا کنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنای به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا جانبداری می کنید، می دانم، و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید.»</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">اشداء علی الکفار و رحماء بینهم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"></span>امام خمینی در بخش دیگری از سخنان خود که پیش از تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای انجام شده بود؛ عنوان کرده بودند: «خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست هدایت فرمود. اینان [منافقین] آن قدر از بینش سیاسی بی نصیب اند که بی درنگ، پس از سخنان شما در مجلس و جمعه و پیشگاه ملت، به این جنایت دست زدند و به کسی سوء قصد کردند (آیت الله خامنه ای) که آوای دعوت او به صلاح و سداد، در گوش مسلمین جهان طنین انداز است. من به شما، خامنه ای عزیز، تبریک می گویم که در جبهه های نبرد، با لباس سربازی و در پشت جبهه، با لباس روحانی، به ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی، سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم. ایشان...به حکم قرآن کریم، اشداء علی الکفار و رحماء بینهم بوده اند».</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">روایت شایستگی از زبان دو فرزند امام<br style="box-sizing: border-box;"></span>خاطره گویی از علاقه و اطمینان حضرت امام به آیت الله خامنه ای و تایید تلویحی ایشان مبنی بر ادامه مسیر انقلاب به رهبری ایشان، تنها از سوی هاشمی رفسنجانی در جلسه رای گیری خبرگان عنوان نشد. فرزندان امام هم در نقل خاطره های خود، به نکته های قابل توجهی اشاره کرده اند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">حجت الاسلام مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی (ره) نقل می کند: «وقتی که آیت الله خامنه ای در سفر کره (شمالی) بودند، امام گزارش های آن سفر را از تلویزیون می دیدند. از آن منظره دیدار از «کره» استقبال مردم و با سخنرانی ها و مذاکرات خود در آن سفر خیلی جالب بود و امام گفته بودند، الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند.» فرزند امام همچنین خطاب به آیت الله خامنه ای عنوان کرد: حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلم و بهترین فرد برای رهبری نام بردند. انتخاب شایسته و بسیار خداپسندانه حضرت عالی، باعث شادی تمام دوستداران اسلام و انقلاب اسلامی در جهان گردید.حضرت عالی از چهره های درخشان انقلاب اسلامی ایران بوده و همواره مورد تایید و تکریم امام عزیزمان بوده اید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">خانم زهرا مصطفوی دختر امام (ره) هم گفته بود: من مدتها قبل از برکناری قائم مقام رهبری شخصا، از محضر امام درباره رهبری پرسیدم و ایشان از آیت الله خامنه ای نام بردند و پرسیدم که آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری لازم نیست، و ایشان نفی کردند و از مراتب علمی ایشان پرسیدم و صریحا فرمودند که ایشان اجتهادی را که برای ولی فقیه لازم است، دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">در بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام راحل، همچنان ابعاد دیگری از آنچه که منجر به انتخاب ایشان به عنوان جانشین امام(ره) شد؛ خبرساز می شود. از فیلیمی که از جلسه مجلس خبرگان عنوان شد تا خاطرات اعضای وقت مجلس خبرگان رهبری. تلاش دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی از تحمیل 8 سال جنگ گرفته تا تحریم و خدعه و .... در طول این سالها ناکام مانده و آنان را مایوس کرده است. بسیاری بر این باورند که عبور از این گردنه ها و پیچ های تاریخی تنها با هدایت و رهبری آیت الله خامنه‎ای میسر بوده است و برای حفظ نظام، همگی به عمود خیمه تکیه کنند.&nbsp;</p></div></div> text/html 2020-06-03T08:44:41+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی امام خمینی (ره) :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/284 <font size="2">شما اگر گمان بكنید كه در تمام دنیا، (در بین) رئیس ‏جمهورها و سلاطین و امثال این‏ها، <br><br>(می ‏توانید) <br><br><br>یك نفر را مثل آقاى خامنه ای پیدا بكنید كه متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بناى قلبى<br><br>‏اش بر این <br><br><br>باشد كه به این ملت خدمت كند، پیدا نمی ‏كنید. من ایشان را سال‏هاى طولانى می ‏شناسم و&nbsp; <br><br><br>درآن زمانى كه اول نهضت بود، ایشان وارد بود و به اطراف براى رساندن پیام‏ها تشریف می ‏بردند&nbsp; <br><br><br>وبعد از این هم كه این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشان همه جا حاضر واقعه بود تا آخر و حالا <br><br>&nbsp;&nbsp; هم هست. (او) یك نعمتى (است كه) خدا به ما داده (است)</font> text/html 2020-06-03T08:34:29+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی امام خمینی (ره) :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/283 <font size="3">این‏جانب كه از سال‏هاى قبل از انقلاب با (ایشان) ارتباط نزدیك داشته ‏ام و <br><br>همان <br><br>ارتباط بحمدالله تعالى تاكنون باقى است، (ایشان) را یكى از بازوهاى تواناى <br><br>جمهورى اسلامى می ‏دانم و شما را چون برادرى كه آشنا به مسائل فقهى و <br><br>متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جدا <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; جانبدارى <br><br>می ‏كنید، مى ‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمله افراد نادرى (هستند) كه چون خورشید روشنى (مى ‏دهند).</font> text/html 2020-06-02T16:43:59+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی برشی کوتاه از زندگی امام خمینی از تولد تا رحلت: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/2942 <font size="2">قطعه شعر امام در ۱۰ سالگی/ حضرت امام برای کمک به میرزاکوچک‌خان پول جمع می‌کردند<br></font><p><font size="2"></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/04/13930304000495_PhotoA.jpg" alt=""><font size="2"></font><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">تمایلات روح‌الله(امام) نسبت به قهرمانان و مبارزان تا حدی است</font></p><p><font size="2">که در نهضت جنگل، ایشان با سخنرانی و سرودن شعر در وصف میرزا،</font></p><p><font size="2">اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حمایت از نهضت جنگل کرده بودند.</font> </p> text/html 2020-06-02T07:56:59+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی امام خمینی (ره) :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/285 <font size="3">ما در پیشگاه خداوند متعال و ولى بر حق او حضرت بقیةالله ارواحنا فداه افتخار <br><br>می كنیم به سربازانى در جبهه و در پشت جبهه كه شب‏ها را در محراب عباد ت <br><br><br>وروزها را در مجاهدت در راه حق تعالى به سر می ‏برند. من به شما خامنه ای&nbsp;<br><br>عزیز تبریك می ‏گویم كه در جبهه ‏هاى نبرد با لباس سربازى و در پشت جبهه با <br><br>لباس روحانى به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالى سلامت <br><br>شما را براى ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم (و) ان شاء الله <br><br>تعالى خداوند، امثال جناب عالى را كه جز خدمت به اسلام نظرى ندارید، در <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پناه خود حفظ فرماید</font> text/html 2020-06-01T19:30:35+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی تصویرهایی از زندگی امام خمینی(ره) http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/2389 <font size="2">درباره مردی خواستنی‌تر از باران<br></font><p><font size="2"></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/10/08/13921008000537_PhotoA.jpg" alt=""><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">نوشته بود: «به تهران آمدم ولی موفق به دیدارتان نشدم» آقا روی نامه نوشت: </font></p><p><font size="2">«تا این مادر شهید را به ملاقات من نیاورید، من به ملاقات کسی نمی‌روم».</font> </p> text/html 2020-05-29T07:39:46+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7407 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 18px; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; clear: both; padding-top: 5px; font-size: 32px; line-height: 1.3em;"><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">رییس قوه قضاییه به رییس جدید مجلس تبریک گفت</h1><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">رئیس قوه قضائیه طی پیامی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم تبریک گفت.</span></div></div></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 8px 16px 0px; width: 279.578px; float: left; position: relative;"><a href="http://media.qudsonline.ir/d/2020/03/24/4/978648.jpg" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="http://media.qudsonline.ir/d/2020/03/24/3/978648.jpg" alt="آیت‌الله رئیسی" class="" title="&nbsp;رییس قوه قضاییه به رییس جدید مجلس تبریک گفت" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 279.578px; height: auto; max-width: 100%;"></a></figure><div class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><a class="saba-backlink" href="http://www.qudsonline.ir/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">قدس آنلاین</a>: حجت الاسلام و المسلمین&nbsp;رئیسی رئیس قوه قضائیه طی پیامی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم تبریک گفت.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">متن این پیام به شرح زیر است:</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">«جناب آقای محمد باقر قالیباف&nbsp;دامت&nbsp;تاییداته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">انتخاب جنابعالی&nbsp;بعنوان&nbsp;رئیس مجلس شورای اسلامی با رأی اکثریت قاطع نمایندگان مجلس که نشانه وحدت و همدلی منتخبین ملت می‌باشد را تبریک عرض می‌نمایم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">قوه قضائیه در مسیر تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و اجرای رهنمودها و تدابیرحکمیانه&nbsp;رهبر فرزانه انقلاب آمادگی خویش را در جهت تعامل برادرانه با مجلس برخاسته از&nbsp;آرا&nbsp;مردم اعلام و امیدوار است در پرتو این تعامل و همکاری و با شناخت درست شرایط و اولویت‌های کشور مجلس یازدهم بتواند با قانونگذاری صحیح و اعمال نظارت‌های قانونی و مؤثر و کارآمد نسبت به مرتفع نمودن مشکلات جامعه و مردم به وِیژه در حوزه اقتصاد و فرهنگ و از بین بردن زمینه‌های فساد نقش مؤثر تری ایفا نماید.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">دوام توفیقات جنابعالی و اعضا محترم&nbsp;هیأت&nbsp;رئیسه و عموم نمایندگان را در سایه هدایت و توفیق الهی از درگاه ایزد منان مسالت می‌نمایم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">سید ابراهیم رئیسی.»</p></div></div></div> text/html 2020-05-27T06:10:33+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی رئیس سنی مجلس شورای اسلامی :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7406 <div><span style="font-size: 28px; letter-spacing: -0.4px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;">رئیس سنی مجلس شورای اسلامی:</span></div><div><div class="item-header" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 18px; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; clear: both; padding-top: 5px; font-size: 32px; line-height: 1.3em;"><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">ما از حداکثر اختیارات خود برای عمل به قانون استفاده می‌کنیم</h1><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">رئیس سنی مجلس یازدهم گفت: شاخص ما نمایندگان مجلس یازدهم</span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">&nbsp;عمل به قانون و تعامل با قواست و صد البته نقد منصفانه</span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">&nbsp;و نگاه واقع بینانه اصلاح امور را شدت می بخشد<br>.</span></div></div></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 8px 16px 0px; float: left; width: 584px; position: relative;"><a href="http://media.qudsonline.ir/d/2020/05/27/4/987824.jpg" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="http://media.qudsonline.ir/d/2020/05/27/3/987824.jpg" alt="تقوی" class="" title="ما از حداکثر اختیارات خود برای عمل به قانون استفاده می‌کنیم" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 584px; height: auto; max-width: 100%;"></a></figure><div class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 22px 0px 11px; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; font-size: 26px !important;"><a href="https://www.khabaronline.ir/news/1392554/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">رئیس سنی مجلس یازدهم: دنبال حاشیه‌سازی نیستیم /وکیل معاند دولت نیستیم /دغدغه ما معیشت مردم و اشتغال است</a></h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><a class="saba-backlink" href="http://www.qudsonline.ir/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">قدس آنلاین</a>: حجت الاسالم سیدرضا تقوی، رئیس سنی مجلس در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم رییس سنی مجلس در نطق خود در آیین افتتاحیه گفت: نخستین جلسه مجلس یازدهم را پس از یک ماه روزه داری، بندگی و عبودیت با حضور منتخبین ملت و در حضور مهمانان با فضلیت برگزار می کنیم. به رسم ادب نخست به همه مهمانان، روسای قوا، روسای مجالس گذشته، رییس مکرم دفتر مقام معظم رهبری، به ویژه خانواده های گرانقدر شهدا خوش آمد می گوییم، به خانه ملت خوش آمدید؛ خوش آمدید که خوش آمد از آمدنتان.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">وی افزود: همینجا باید ابراز تأسف کنم که شرایط شیوع کرونا به ما فرصت نداد تا طبق روال جلسات افتتاحیه مجلس میزبان چهره‌های افزون‌تر باشیم. یاد دو منتخب مجلس یازدهم که امروز جایشان را در این مجلس خالی می‌بینیم گرامی می‌داریم، مرحومه مغفوره سرکار خانم فاطمه رهبر و جانباز سرافراز مرحوم رمضانی که جایشان خالی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">تقوی گفت: از مردم شریف انقلاب اسلامی که در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یک بار دیگر اخلاص و ایمان خود را به نمایش گذاشتند و با انتخاب نمایندگان خویش مجلس یازدهم را شکل بخشیدند و از همه دست اندر کاران انتخابات اعم از شورای نگهبان، وزارت کشور، نیروی انتظامی، بسیجیان دریادل و نظامیان تشکر می کنیم. یاد امام، بنیانگذار انقلاب اسلامی، شهدای انقلاب اسلامی و به طور ویژه شهدای مجلس و سلامت و همینطور فرمانده مقاومت در منطقه، شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم. امیدواریم که مجلس در پاسداری از ارزش های جوشیده از خون شفاف این شهیدان توفیقات خوبی را داشته باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">تقوی با بیان اینکه لازم می دانم در این جمع فرهیخته و فرزانه، مجلس یازدهم را براساس آنچه شناختم در چند فراز معرفی کنم، گفت: کشور ما به لحاظ تاریخی 114 سال است که مجلس دارد و در بین کشورهای آسیایی نخستین کشوری است که صاحب پارلمان شده است.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">وی افزود: مجلس یازدهم یاد و خاطره چهره پرافتخار شهید آیت الله سیدحسن مدرس را گرامی می دارد و عزم را جزم دارد تا در کلاس درس او بنشیند و بیاموزد، شجاعت، صراحت، سیاست و دیانت را. همین جا باید بر این نکته تاکید کرد که مدرس یک شخص نیست بلکه یک فکر است، او نماد استقلال مجلس است که در برابر زیاده خواهی برخی رجال مستکبر و مستبد می ایستد و مبارزات خود را در مجلس دنبال می کند. مدرس در این دیار خشتی برای خود بر خشت نگذاشت، چرا که مهم ترین منزل را برای خود زهد می دانست، در خیابان آزادی که آن را در زمین ایمان و بر مبنای عزت بنا کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">رئیس سنی مجلس گفت: مجلس یازدهم معتقد است که انقلاب اسلامی برای اجرای عدالت به وجود آمده، عدالت در طرح ها و لوایح و اختصاص طرح ها در مناطق محروم، نگاه عدالت محور پرخوری رانت خواران را تحمل نمی کند.&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">وی گفت: ما در مجلس یازدهم موفقیت‌های انجام شده را می پذیریم و به همه مدیران موفق خسته نباشید می‌گوییم چون مدیران متعهد، متخصص و انقلابی را سرمایه گذاران کشور می‌دانیم. از اشتباهات هرگز حمایت نمی‌کنیم، ما اصرار بر حفظ اشتباهات قوای گذشته را نداریم و طبق قانون بر اصلاح آن ها اقدام خواهیم کرد این مجلس پس از گفتمان دوم انقلاب اسلامی شکل گرفته و مجلس یازدهم این گفتمان را دنبال می کند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">تقوی گفت: ما دنبال حاشیه سازی نیستیم و به حاشیه سازان متذکر می شویم که تلاش نکنند ما را به حاشیه ببرند، ما می خواهیم در زندگی مردم تأثیرگذار باشیم. اجازه دهید مجلس با همین ترکیب در رأس امور باشد، ما وکیل الدوله و معاند دوله نیستیم بلکه می‌خواهیم برای حل مشکلات مردم با وحدت و یکپارچگی پشت سر رهبر انقلاب دست در دست هم دهیم و مشکلات کشور را حل کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">رئیس سنی مجلس گفت: شاخص ما نمایندگان مجلس یازدهم عمل به قانون و تعامل با قواست و صد البته نقد منصفانه و نگاه واقع بینانه اصلاح امور را شدت می‌بخشد. ما از حداکثر اختیارات خود برای عمل به قانون استفاده می‌کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">تقوی گفت: مجلس یازدهم بنا دارد از خود شروع کند؛ جلوگیری از اسراف، تحقیق و تفحص، مبارزه با فساد را. ما در مکتب امام و رهبری آموخته‌ایم که باید در برابر زیاده خواهان مستکبر مقاومت کرد چون کمترین نرمش بیشترین خسارت را به میان می آورد.راهی را که امام عظیم شان برای ما ترسیم نموده را طی می‌کنیم و کلام او را تکرار می‌کنیم که اگر بند بند استخوان‌هایمان &nbsp;را جدا سازند، سرمان را بالا برند و زنده زنده در آتش بسوزانمان و زن و اموالمان را به غارت ببرند هرگز امان نامه شرکت را امضا نخواهیم کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">وی گفت: مجلس یازدهم مجلس ولایت است، این مجلس ولایت و ولایتمداری را با دستورالعمل های اداری به دست نیاورده، ولایت را بر اساس اعتقادش به دست آورده و ولایت فقیه را در راستای غدیر می داند. من او را اینطور شناخته و توصیف می کنم او همه خوبی ها را یک جا دارد، یعنی آیت الله العظمی&nbsp;امام خامنه‌ای.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">تقوی گفت: از دغدغه های مجلس یازدهم معیشت مردم، جهش تولید، اشتغال، توجه به محرومان و از این دست موارد است. امید اینکه دعای خیر مردم بدرقه راه نمایندگان باشد.</p></div></div></div></div> text/html 2020-05-27T06:07:25+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای مد ظله العالی :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7405 <div><span style="font-size: 28px; letter-spacing: -0.4px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; text-align: right;">رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم:</span></div><div><div class="item-header" style="box-sizing: border-box; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 18px; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; clear: both; padding-top: 5px; font-size: 32px; line-height: 1.3em;"><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت، به‌دست نیاورده‌ایم/</h1><h1 class="headline" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 20px; line-height: 1.1; color: inherit; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: 26px !important;">&nbsp;در رأس امور بودن مجلس جامع‌ترین توصیف برای شأن و وظیفه مجلس است</h1><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">رهبر انقلاب فرمودند: نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویت‌های کشور&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">و با کارشناسی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانتداری، وظایف خود را انجام دهند،</span></div><div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; letter-spacing: -0.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 243, 243);">&nbsp;مجلس&nbsp;در رأس امور کشور خواهد بود<br>.</span></div></div></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 26px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 8px 16px 0px; float: left; width: 584px; position: relative;"><a href="http://media.qudsonline.ir/d/2019/10/13/4/945528.jpg" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;"><img src="http://media.qudsonline.ir/d/2019/10/13/3/945528.jpg" alt="دیدار مقام معظم رهبری با نخست وزیر پاکستان" class="" title="در دهه پیشرفت و عدالت نمره مطلوبی در باب عدالت، به‌دست نیاورده‌ایم/ در رأس امور بودن مجلس جامع‌ترین توصیف برای شأن و وظیفه مجلس است" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 584px; height: auto; max-width: 100%;"></a></figure><div class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;"><a class="saba-backlink" href="http://www.qudsonline.ir/" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">قدس آنلاین</a>:&nbsp;رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی از الزامات در رأس امور بودن مجلس را حضور نمایندگان فعال، منظم، پاکدست، امانتدار و دارای شناخت از شرایط و اولویتهای کشور دانستند و با تأکید بر اینکه «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویت‌های کشور است، نمایندگان را به مسائلی همچون اولویت دادن به معیشت طبقات ضعیف، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال و تولید و تورم، رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف نظارتی، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه توصیه کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">در این پیام که صبح امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی‌گلپایگانی آن را در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، رهبر انقلاب با ابراز خرسندی از آغاز دور جدید مجلس و رخ نمایاندن این پیشانیِ باشکوه و درخشان مردم‌سالاری اسلامی در برابر چشم جهانیان، از همت و انگیزه ملت برای تشکیل مجلس تشکر کردند و به منتخبان جدید تبریک گفتند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">ایشان تعبیر امام راحل مبنی بر در رأس امور بودن مجلس را جامع‌ترین توصیف برای شأن و وظیفه مجلس دانستند و افزودند: اگر قانون را راه کشور به سمت قله‌ها و مقصدهای معین شده در قانون اساسی بدانیم، مجلس، متعهدِ این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر لزوم حرکت همگان در مسیر قانون، به ظرفیتهای موجود برای ضمانت اجرای قانون در قوه قضائیه و همچنین در خود مجلس نظیر حق تحقیق و تفحص، حق ردّ و قبول مدیران ارشد دولت و حق تذکر، سؤال و استیضاح اشاره کردند و گفتند: اگر قانون، درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانتهای اجرای آن به‌درستی استفاده شود، کشور به هدفهای والای خود دست می‌یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش اساسی نمایندگان در نشاندن مجلس در جایگاه شایسته آن، افزودند: آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویتهای کشور و با کارشناسی، حضور فعال و منظم، پاکدستی و امانتداری، وظایف خود را انجام دهند، مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکای مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کشور خواهد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">حضرت آیت الله خامنه‌ای، سرگرم شدن به حواشی زیان‌بار، وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی، سهل‌انگاری در کار و دسته‌بندیهای ناسالم قومی و منطقه‌ای را آفات عمده نمایندگی مجلس دانستند و با تأکید بر اقتصاد و فرهنگ به‌عنوان دو اولویت اصلی کشور، گفتند: در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده مشهود، نمره مطلوبی در باب عدالت در دهه پیشرفت و عدالت به‌دست نیاورده‌ایم و این واقعیتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف به مثابه اولویت وادار سازد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">ایشان برای رفع این نقیصه، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی مانند «اشتغال، تولید، ارزش پول ملی و تورم» و «مبنا قرار دادن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» را مورد توجه قرار دادند و با اشاره به یک وظیفه نزدیک مجلس یعنی تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کردند: توجه به این وظیفه و نیز توجه به کاهش نقش تعیین‌کننده نفت خام در منابع مالی دولت که فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر رعایت تقوا و انصاف و اجتناب از حُب و بغضهای شخصی و جناحی در انجام وظیفه نظارتی مجلس، افزودند: همکاری نمایندگان با یکدیگر، درهم‌تنیدگی تجربه مجربان با شور و حرارت جوانان و تازه‌واردان، مسابقه در عملِ پاکیزه و نیکو و عدم مسابقه در احراز این یا آن جایگاه، موضع‌گیری‌های انقلابی در حوادث مهم جهانی و داخلی، اهتمام به مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات، صدور آرامش و اطمینان به افکار عمومی کشور در نطقها، تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه، نسخ قوانین زائد و مزاحم و اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، توصیه‌های دیگر این جانب به شما نمایندگان ملت است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 11px; font-size: 18px; line-height: 1.4em; letter-spacing: -0.2px;">حضرت آیت الله خامنه‌ای با ابراز اطمینان از اینکه رعایت این سرفصلها به ملت ثابت خواهد کرد انتخاب آنان درست بوده و میل به حضور در انتخابات را افزایش خواهد داد، در پایان از نمایندگان دوره پیش مجلس بویژه از رئیس پر انگیزه و پر تلاش آن آقای دکتر لاریجانی قدردانی کردند.</p></div></div></div></div> text/html 2020-05-24T03:30:23+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی دفتر رهبر معظم انقلاب مبلغ فطریه سال 1399 را اعلام کرد :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3147 <p><br></p><p><font size="2"><font></font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/03/31/13930331000065_PhotoA.jpg" alt=""></p><header id="theme-header" class="theme-header center-logo" style="padding: 0px; margin: 0px auto 25px; outline: none; list-style: none; border-width: 3px 0px 0px; border-style: solid none none; border-top-color: rgb(7, 170, 224); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: ijthd; font-size: 15px;"><nav id="main-nav" class="fixed-enabled fixed-nav" style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 0px 5px; border-style: none none solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(7, 170, 224); border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; position: fixed; top: -90px; width: 1013.75px; z-index: 9999; opacity: 0.95; transition: top 0.5s ease 0s; box-shadow: rgb(57, 57, 57) -1px -5px 0px -1px inset; background: rgb(45, 45, 45); min-height: 52px;"><div class="container" style="padding: 0px; margin: 0px auto; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; width: 1013.75px; position: relative;"><div class="main-menu" style="padding: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><ul id="menu-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c" class="menu" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><li id="menu-item-1488" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1488 mega-menu mega-cat " style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 12px; position: relative; display: inline-block; float: right; height: 42px;"><a href="http://ijtihadnet.ir/category/%d9%87%d9%85%d9%87_%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%81%d9%82%d9%87/" style="padding: 0px 10px 0px 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: inline-block; height: 42px; position: relative; line-height: 47px; font-size: 25px;">اجتهاد و اصول فقه</a></li><li id="menu-item-1053" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1053 mega-menu mega-cat " style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(34, 34, 34); border-image: initial; box-sizing: border-box; font-size: 12px; position: relative; display: inline-block; float: right; height: 42px;"><a href="http://ijtihadnet.ir/category/%d9%87%d9%85%d9%87_%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86/" style="padding: 0px 10px 0px 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(56, 56, 56); border-image: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: inline-block; height: 42px; position: relative; line-height: 47px; font-size: 25px;">حکومت و قانون</a></li><li id="menu-item-1051" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1051 mega-menu mega-cat " style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(34, 34, 34); border-image: initial; box-sizing: border-box; font-size: 12px; position: relative; display: inline-block; float: right; height: 42px;"><a href="http://ijtihadnet.ir/category/%d9%87%d9%85%d9%87_%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1/" style="padding: 0px 10px 0px 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(56, 56, 56); border-image: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: inline-block; height: 42px; position: relative; line-height: 47px; font-size: 25px;">اقتصاد و بازار</a></li><li id="menu-item-1055" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-1055 mega-menu mega-cat " style="padding: 0px; margin: -5px 0px 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px solid rgb(34, 34, 34); box-sizing: border-box; font-size: 12px; position: relative; display: inline-block; float: right; height: 52px;"><a href="http://ijtihadnet.ir/category/%d9%87%d9%85%d9%87_%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%da%a9/" style="padding: 0px 10px 0px 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-style: solid; border-color: rgb(56, 56, 56); border-image: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: inline-block; height: 52px; position: relative; line-height: 57px; font-size: 25px; background: rgb(7, 170, 224); border-width: 0px !important;">عبادات و مناسک</a></li><li id="menu-item-1056" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-1056 mega-menu mega-cat " style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(34, 34, 34); border-image: initial; box-sizing: border-box; font-size: 12px; position: relative; display: inline-block; float: right; height: 42px;"><a href="http://ijtihadnet.ir/category/%d9%87%d9%85%d9%87_%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa/" style="padding: 0px 10px 0px 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 1px 0px 0px; border-style: solid; border-color: rgb(56, 56, 56); border-image: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(221, 221, 221); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; display: inline-block; height: 42px; position: relative; line-height: 47px; font-size: 25px;">فرهنگ و&nbsp;</a></li></ul></div></div></nav></header><div id="main-content" class="container sidebar-left" style="padding: 0px; margin: 0px auto 25px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; width: 1003.61px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; transform: none; color: rgb(51, 51, 51); font-family: ijthd; font-size: 15px;"><div class="content" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; float: right; width: 667.391px;"><article class="post-listing post-51225 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-140 category-267 category-45 category-266 tag-762 tag-1293 tag-6492 tag-4032" id="the-post" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 40px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 0px 4px; border-style: none none solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(7, 170, 224); border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: center center !important; background-size: initial; background-repeat: repeat !important; background-attachment: scroll !important; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(247, 247, 247) !important; box-shadow: rgb(202, 202, 202) 0px 0px 3px;"><div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px -1px !important; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><span style="color: rgb(1, 22, 77); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px; font-weight: bolder; text-align: right;">میزان فطریه و کفاره سال ۹۹ از</span></div><div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px -1px !important; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><span style="color: rgb(1, 22, 77); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px; font-weight: bolder; text-align: right;"><br></span></div><div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px -1px !important; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><span style="color: rgb(1, 22, 77); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px; font-weight: bolder; text-align: right;"><br></span></div><div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px -1px !important; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><span style="color: rgb(1, 22, 77); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px; font-weight: bolder; text-align: right;"><br></span></div><div class="single-post-thumb" style="padding: 0px; margin: 0px -1px !important; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; line-height: 0 !important;"><span style="color: rgb(1, 22, 77); font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px; font-weight: bolder; text-align: right;">&nbsp;سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد</span></div><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both;"></div><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px; color: rgb(23, 20, 23);"><div class="item-header" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="item-title" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"></div></div><div class="item-summary" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><h4 class="summary introtext" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: normal; font-size: 14px;">کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه‌ مجازی</h4><h4 class="summary introtext" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: normal; font-size: 14px;">&nbsp;به‌نشانی (leader_ahkam@) جدیدترین استفتائات معظم‌له</h4><h4 class="summary introtext" style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: normal; font-size: 14px;">&nbsp;را مبلغ و مقدار فطریه امسال منتشر کرده است.</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">به گزارش<span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;شبکه اجتهاد</strong></span>، زکات فطریه&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">سال ۹۹ از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای منتشر اعلام شد</p></div><div class="item-body" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><div class="item-text" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify;"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">سؤال:&nbsp;</strong>مبلغ و مقدار مقدار فطریه برای هر نفر</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">&nbsp;چه مقدار است و چه چیزی باید به عنوان فطریه پرداخت شود؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;"><span style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">جواب:&nbsp;</strong></span>مکلف باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند،</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">&nbsp;هر نفری یک صاع (تقریباً سه کیلو) گندم یا جو یا خرما یا&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد کافی است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">(مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۹ شمسی مطابق&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">سال ۱۴۴۱ قمری، بر مبنای قیمت گندم، مبلغ ۱۰ هزار تومان است)</p></div><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">همچنین، مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی،</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">&nbsp;مبلغ ۳ هزار تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی،</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 22px !important; line-height: 25px !important;">&nbsp;مبلغ ۱۸۰ هزار تومان است.</p></div></div></div></article></div></div> text/html 2020-05-23T19:34:34+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی اعمال مستحبی شب و روز عید سعید فطر: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/3154 <p><font size="2"><font>هنگامی که عید سعید فطر فرامی‌رسد، منادی ندا می‌دهد: </font></font></p><p><font size="2"><font></font></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/17/13920517000127_PhotoA.jpg" alt=""><font size="2"><font><br></font></font></p><p><font size="2"><font>ای مؤمنان! برای دریافت جوایز و پاداش‌های خود بشتابید </font></font></p><p><font size="2"><font>و در این میان پرداخت زکات فطره واجب مؤکد است، </font></font></p><p><font size="2"><font>چرا که شرط قبولی روزه ماه رمضان محسوب می‌شود.</font></font> </p><p><font size="2"><font><br></font></font></p> text/html 2020-05-23T17:06:48+01:00 velayatamniyat.mihanblog.com اسماعیل روحی عید سعید فطر بر تمامی مسلمین جهان تبریک وتهنیت باد :: http://velayatamniyat.mihanblog.com/post/7403 <div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p7af_images_1_1590224359_99854.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/i2fz_download_1_1590224519_26858.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5rtw_images_1590224435_91562.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pi49_download_1590224597_55475.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/p7af_images_1_1590224359_99854.jpg" alt=""></div>