1 - قحط آب در خیمه های حسینی
در این روز آب در خیمه های سیّد الشّهداء علیه السّلام نایاب شد.
(قلائد النحور: ج محرم و صفر، ص 81. الوقایع و الحوادث: ج 2، ص 154)