1 - ملاقات امام حسین علیه السّلام با ابن سعد
در شب هفتم امام حسین علیه السّلام با عمر سعد ملعون ملاقات و گفتگو کردند. خولی بن یزید اصبحی چون عداوت شدیدی با امام علیه السّلام داشت ماجرا را به ابن زیاد گزارش داد و آن ملعون نامه ای برای عمر سعد نوشت و او را از این ملاقاتها بر حذر داشت و دستور منع آب را صادر کرد.
(قلائد النحور: ج محرم و صفر، ص 63. معالی السبطین: ج 1، ص 315)


2 - منع آب از امام حسین علیه السّلام
در این روز آب را بر اهل بیت سیّد الشّهداء علیه السّلام بستند، چه اینکه نامه ابن زیاد بدین مضمون رسید که نگذارید حتّی یک قطره آب هم به آنها برسد. عمروبن حجاج زبیدی با چهار هزار تیرانداز مأمور منع آب فرات شدند که به هیچ وجه آبی به خیمه گاه پسر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله برده نشود.
(الوقایع و الحوادث: ج 2، ص 153. فیض العلام: ص 146)