1 - هجرت مسلمانان به حبشه
در این ماه بعد از بعثت به امر پیامبر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله مسلمانان به سرپرستی جعفر بن ابی طالب علیه السّلام به حبشه هجرت نمودند.
(بحار الانوار: ج 18، ص 412 - 422)2 - غزوه نخله
در آخر این ماه در سال دوم غزوه نخله به وقوع پیوست.
(بحار الانوار: ج 19، ص 175 - 189)3 - وفات نجاشی پادشاه حبشه
در این ماه در سال 9 ه’ پادشاه حبشه رحلت نمود.
(بحار الانوار: ج 21، ص 369)
در آن روز پیامبر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله فرمود: «امروز مردی صالح از جهان رحلت نمود. برخیزید تا بر او نماز بگذاریم». در این هنگام جنازه نجاشی بر پیامبر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله ظاهر شد و آن حضرت بر او نماز گذاردند.
(منتهی الامال: ج 1، ص 93)