1 - شهادت موسی بن جعفر علیه السّلام
در این روز در سال 183 ه’ بنابر مشهور امام موسی بن جعفر علیه السّلام، در حبس سندی بن شاهک به شهادت رسیدند.
(اعلام الوری: ج 2، ص 6. بحار الانوار: ج 48، ص 206. مسار الشیعه: ص 36. مصباح المتهجد: ص 749. زاد المعاد: ص 35. فیض العلام: ص 322. مصباح کفعمی: ج 2، ص 598)
به روایت مرحوم کلینی روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام ششم رجب است.
(کافی: ج 2، ص 507)
هارون ملعون به ظاهر برای زیارت و در حقیقت برای دستگیر نمودن حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام و فرستادن آن حضرت از مدینه به بغداد به مسجد النبی صلّی اللَّه علیه و آله آمد.
(کافی: ج 2، ص 507. بحار الانوار: ج 48، ص 206)
خلفای ظالم در دوران امامت حضرت:
آن حضرت 20 سال داشتند که امامت به ایشان منتقل شد و مدت 35 سال امامت فرمودند. در این مدت بعد از شهادت امام جعفر صادق علیه السّلام مقداری همزمان با ابوجعفر منصور بودند که او متعرض آن حضرت نشد.

بعد از منصور قریب به ده سال ایام خلافت مهدی بود. او حضرت را به عراق طلبید و حبس کرد. شبی أمیر المؤمنین علیه السّلام را در خواب دید که به او فرمود: «فهل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم»
(سوره محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم: آیه 22)
وقتی بیدار شد مراد حضرت را دانست و موسی بن جعفر علیه السّلام را از زندان آزاد کرد.

پس از مهدی، پسرش هادی خواست آن حضرت را محبوس کند ولی اجل او را مهلت ندا، چه اینکه کمتر از یک سال بیشتر خلافت نکرد . خلافت به هارون که رسید امام علیه السّلام را از زندانی به زندان دیگر فرستاد، تا در سال چهاردهم خلافتش آن حضرت را در سن 55 سالگی به زهر جفا شهید کرد.
(قلائد النحور: ج رجب، ص 33 - 34)
غسل و تدفین حضرت:
پس از شهادت بدن شریف حضرت را طبق دستور هارون با جامه های کهنه، جهت اهانت به آن بزرگوار، روی نردبانی گذاردند و چهار حمّال بر دوش گرفتند، و کسی جلوی جنازه صدا می زد: «این امام رافضیان است».

امام رضا علیه السّلام قبلاً متوجه غسل و کفن و نماز آن حضرت شده بودند. سپس شیعیان آمدند و گل آوردند و احترام کردند و در محل فعلی حرم مطهر، بدن آن حضرت را دفن کردند.
(وقایع الایام: ج رجب، ص 279، از جنات الخلود)
تعداد فرزندان آن حضرت 37 نفرند
(ارشاد: ج 2، ص 244)
و مدت امامت آن حضرت 35 سال، و عمر شریف امام علیه السّلام هنگام شهادت 55 سال بود.
(اعلام الوری: ج 2، ص 6. ارشاد: ج 2، ص 215)
شهادت آن حضرت در 5 یا 6 رجب نیز ذکر شده است.
(مناقب ابن شهر آشوب: ج 4، ص 349. کافی: ج 2، ص 507. ارشاد: ج 2، ص 215)