1 - شهادت علی بن الحسین المثلث

در سال 146 ه’ علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی علیه السّلام، در سن 45 سالگی در زندان منصور

 که شب و روز در آن تشخیص داده نمی شد در حال سجده و در حالیکه غل و زنجیر بر دست و پایش بود، به شهادت رسید.

(الوقایع و الحوادث: ج 4، ص 289. منتهی الامال: ج 1، ص 259 - 260)