1 - قحط آب در خیمه های حسینی
در این روز آب در خیمه های سیّد الشّهداء علیه السّلام نایاب شدید.
(قلائد النحور: ج محرم و صفر ، ص 81. الوقایع و الحوادث: ج 2 ، ص 154)