ماه محرم ماه پر حادثه ای است که اعظم شهادت سیّد الشّهداء علیه السّلام است. در روزهای 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 20 ، 23 ، 25 ، 26 ، 28 و 29 در این ماه وقایعی با این برنامه که اکثر دوست دارند به واقعه کربلاست.

رسیدن به امام حسین علیه السّلام به کربلا ، ورود به این سرزمین و نامه برای کوک ، ورود به زندگی بن سعد به کربلا ، فتوای شری قاضی به قتل امام حسین علیه السّلام و تراکم لشکر یزید ، ملاقات امام حسین علیه السّلام با ابن سعد ، منع آب از امام حسین علیه السّلام ، محاصره خیمه ها در کربلا ، آندن امان نامه برای فرزندان امّ البنین سلام اللَّه علیها ، درخواست تأخیر جنگ ، آمدن لشکر جدید نفس به کربلا ، خطاب به حسینیه السّلام بر اساس ، الآن حسین حسین السّلام با هتل بیتش ، سخنان زینب کبری سلام اللَّه علیها با امام حسین علیه السّلام ، همه اینها مراحلی از و اقعه کربلاست که قبل از شهادت امام حسین علیه السّلام در ماه محرم بوقوع پیوسته است.

شهادت سیّد الشّهداء امام حسین علیه السّلام ، شهادت قمر بنی هاشمی عباس علیه السّلام ، شهادت حضرت علی اکبر علیه السّلام ، شهادت قاسم بن حسن علیه السّلام ، شهادت باب الحوائج علی اصغر علیه السّلام ، شهید عبداللّهه حسن الزّز و مسلم بن عوسجه ، شهادت حرام بن یزید ریاحی و جون غلام ابی ذر غفاری ، و شهادت اصحاب با وفای امام حسین علیه السّلام ، شهادت زوجه وهب به دست غلام شمر ، جلوه های اصلی و بهترین شهادت است که در ماه محرم تحویل می گیرد.

آمدن ذوالجناح با یال قضیه به خیمه فاطمیات ، ماتم و ناله و گریا پردشیان حرم بر سی سی دی الشّهداء علیه السّلام و اولاد او ، غارت اموال از خیام امام حسین علیه السلام ، غارت اختصاصی و زهره توسط مربی کربلا ، به محاصره خدامه اللَّه ، فرار فاطمیات و علویات در بیاباناها ، شهادت دختران مأمور به همراه خیمه ها ، جدا کردن سرورها مطهر امام حسین علیه السّلام و صاحب بیت و اصطلاحات ، وقایعی است که از جانب شهادت امام حسین علیه السلام بوقوع پیوسته ، و همه در ماه محرم استر

رأس مطهر امام حسین علیه السّلام در تنور خولی در کوفه ، حرکت کاروان اسراء از کربلا ، مسیریابی بیت امام حسین علیه السّلام به مشاور کوفه ، دفن شهدای کربلا ، ورود به بیت علیهم السّلام به کوفه ، اسرای ممکن بیت علیهم السّلام در سایت ابن زیاد ، اسرای صاحب بیت علیهم السّلام در زندان کوفه ، شهادت شهید حسین علیه السّلام در مدینه و شام ، شهادت عبداللّّه بن عفیف ، وقایعی است که در ماه محرم کوفه به خود دارد و همچنین می تواند بیت علیهم السّلام در این دوره و شام گردانده شود. و در این ماه ماه بود که به شام ​​مشاهده می شود.

وقایع موجود در ماه محرم ، باعث افتخار می شود که می گوید و بعد از آنکه می خواهید بعداً بپردازید ماجرای شعب ابی طالب علیه السّلام جنگ ذات الرقاع ، جمع کننده زکات ، نوشتن صحیفه ملعونه ، وفات جستیفه بن یمان قبل از ماجرای کربلا در ماه محرم بوقوع پیوسته است.

قیام مردم مدینه بر علیه یزید پس از شهادت امام حسین علیه السلام ، قتل ابن زیاد ، وفات امّ سلمه و ماریه قبطیه دو بار رسول خدا صلّی اللَّه مخالفت و آله ، شهادت حضرت سجاد علیه السلام ، هدیه زید بن علی بن السّلام ، کلام عاشورائی امام رضا علیه السّلام ، تبعید امام جواد علیه السّلام ، وقعیت است که از شهادت امام حسین علیه السّلام در ماه محرم با افتخار و انشاءا اللَّه قیام این مهدی نیز در ماه محرم و در روز عاشورا قدرتمند است.

این خلاصه وقایعی بودجه ای در ماه محرم الحرام رخ داده ، در این بخش برای تفسیر ارائه شده برای مشتری.