1 - خروج ابراهیم بن حضوری برای جنگ با ابن زیاد
دولت که کوفه را جناب مختصر رحمه اللَّه از قتله سیّد الشّهداء علیه السّلام پاک کرد ، در این روز ابراهیم بن صاحب با 12000 یا به روایت ابن نما با داشتن 20000 نفر دیگر برای جنگ با ابن زیاد از کوفه اختصاص داده است و مختار به مشایعت است مراقبت لشکر ابراهیم تا كنید نهر خازر در پنج فرسخی موصل رهبری ، و آن را با قرار دادن را لشكرگاه كرد. عبیداللَّه به موصل توانمندی و امکان داشتن با باسیل و یا شهادت دادن سواره تصورّف کرد و ارائه جنگ با لشکر ابراهیم می باشد.

شبی که فردایش جنگ شروع می شود ، خواب به چشمان ابراهیم بن مهماند و این کلمات را بارها برای لشکرش تکرار کرد: "ایها الناس ، شمائید انصار دین و شیعه أمیرالمؤمنین علیه السّلام ، و همینطور عبیداللَّه بن مرجانه قاتل حسین بن علی السّلام" . این است که پسر فاطمه زهرا سلام اللَّه علیها راجع به جرعه ای آب منع کرد در ارائه آن عیالات و اطفال او فریاد «العطش» می توان گفت. او بود که مانع شدیداً پسر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله به جائی برود ، و همچنین برای ربوده شدن تا با لبنان ، ممکن است بتواند به مقام معظم رهبری بپردازد ، و به عنوان یک کنیزان برزیل ، از شارکان سوار نیز به شام ​​بردند. به خدا قسم فرعونیان با بنی اسرائیل می توانیم از این طریق ملائین با ذریّه پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله مدیریت ».

بعد ابراهیم دعا کرد که خداوند نصرت و پیروزی را نصیب ما فرماید ، از این رو برای شما می توانید خونریزی کنید و به بیت پیامبر صلّی اللَّه مخالفت کنید و آله غضب را اصلاح کنید.

صبح قسمتهای مختلف لشکر و پرچم ها را مشاهده می کنیم و می بینیم. سرانجام بعد از چند روز جنگ ، و فرار لشکر عبیداللَّه بن زیاددر روز عاشورای سال 67 ه 'عبیداللَّه به دست ابراهیم بن مالک اشتر نخعی به فعالیت های جهنّم شتافت و سر آن را به عنوان خلاصه اعلام کرد.
(بحار الانوار: ج 45 ، ص 380 - 384. فرسان الهیجاء: ج 2 ، ص 235 - 238)