1 - روز عرفه
در روز عرفه
(مسار الشیعه: ص 18. توضیح المقاصد: ص 30. مصباح کفعمی: ج 2، ص 600)
زیارت امام حسین مستحب است، چه اینکه خداوند ابتدا به زوار امام حسین علیه السّلام نظر می کند زیرا همه حلال زاده اند، و بعد به زوار با معرفت خویش در عرفات نظر می کند.
(زاد المعاد: ص 262. بحار الانوار: ج 97، ص 384