در گفت و گو با قدس آنلاین مطرح شد

کشتن بیماران، تروریسم اقتصادی است

سید مصطفی خوش چشم گفت: قطعا آنچه می تواند مانع تحمیل تحریم یا تروریسم اقتصادی آمریکا یا غرب به سایر کشورها شود شکل گیری بازارهای مشترک و روابط اقتصادی قدرتمندی با بازیگران مستقل عرصه بین الملل مثل چین و روسیه و حضور کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه هستیم تا از این طریق مانع بزرگی در برابر تحریم ها و قوانین فراملیتی آمریکا قرار دهیم

ساحل عباسی

خوش چشم


سید مصطفی خوش چشم تحلیلگر مسائل بین الملل و سیاست خارجه در گفت و گو با قدس آنلاین در خصوص غیر قانونی بودن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در حوزه تحریم های یک جانبه ای که از سوی آمریکا به ایران یا هر کشوری تحمیل می شود اول باید این موضوع را روشن نمود که هرتحریمی خارج از منشور سازمان ملل و فصل هفتم منشور سازمان ملل بر کشورها اعمال شود تحریمی غیر قانونی است. بنا بر آنچه به عنوان بدیهیات قوانین بین المللی شناخته می شود آنچه که آمریکا به عنوان تحریم به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرده غیر قانونی است؛ ضمن آنکه ایالات متحده آمریکا با دست زدن به اقدامات تحریمی حاکمیت و استقلال سایر کشورها را نقض کرده است، به عبارت ساده تر آمریکا با قوانین تحریمی فراملی خود استقلال و حاکمیت دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار داده و آنها را به زور مجبور به قطع ارتباط با بسیاری از کشورهای جهان کرده است.

وی درادامه افزود: قطع یقین چنین اقدامی نه فقط تضعیف کشورهایی است که از سوی آمریکا تحریم می شونداست؛ بلکه مجموعه اقدامات خود سرانه و یک سویه آمریکاییها به نوعی تضعیف نهادهای بین المللی چون سازمان ملل، شورای امنیت ودیگر نهادها را هم به دنبال دارد.

تحلیل گر مسائل بین الملل خاطر نشان کرد: متاسفانه گسترش سیاست ها و رفتارهای یک جانبه و تحمیل اراده قدرتمندانه و زورگویی به سایر ملتها منجر می شود که زورمندان عالم و سایر کشورها تنها به دنبال تامین منافع قانونی یاغیر قانونی خود باشند و با اکتفا به قوانین و اقدامات یک جانبه ای که نهایتا منجر به هرج و مرج در حوزه در صحنه بین الملل خواهد شد در جهان اعمال حاکمیت کنند. بی تردید در فضایی که کشورهای قدرتمند خود را حاکم بر دنیا می دانند سیاست خارجه بی معنا خواهد بود و روابط بین الملل براساس قوانین بین المللی تعریف نمی شود لذا می توان گفت جهان نیز براساس قانون جنگل اداره می شود؛ رفتاری که متاسفانه در حال حاضر به وضوح به چشم می آید. به عبارت دیگر این گونه قوانین در دنیا باعث می شود که بازیگران جهانی و سران کشورها مسوولیت رفتار خود را نپذیرند این اولین سری از نقاط پیامدهای منفی اینگونه اقدامات یک جانبه از سوی آمریکا یا سایر قدرتهای بین المللی است که به جهان تحمیل می شود.

سید مطفی خوش چشم تحلیل گر سیاست بین الملل گفت: متاسفانه  در ساختار فعلی شورای امنیت سازمان ملل و با وجود حق وتو برای پنج قدرت جهانی خروج از قانون جنگل بسیار مشکل است؛ در چنین فضایی سایر کشورها به سادگی نمیتوانند به شکل همه جانبه ، قدرتمند و سریع مانع  اقدامات یک جانبه زورگویان شوند. از سوی دیگر گرچه  توجه در به کارگیری اقدامات سیاسی در محکومیت قوانین ظالمانه لازم است  اما به تنهایی کفایت نمی  کند آنچه که می تواند مانع بزرگی بر سراینگونه اقدامات آمریکایی و کشورهایی که از چنین قوانینی بهره می برند باشد افزایش قدرت اقتصادی و مالی کشورهاست.

وی دراین باره بیان داشت:  قطعا آنچه می تواند مانع تحمیل تحریم یا تروریسم اقتصادی آمریکا یا غرب به سایر کشورها شود شکل گیری بازارهای مشترک و روابط اقتصادی قدرتمندی با بازیگران مستقل عرصه بین الملل مثل چین و روسیه و حضور کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه است تا از این طریق مانع بزرگی در برابر تحریم ها و قوانین فراملیتی آمریکا قرار دهیم. قطعا گسترش ارتباط با کشورهای یاد شده به معنای قطع کامل ارتباط اقتصادی با دنیای غرب نیست، بلکه افزایش ارتباطات با کشورهای همسایه و دوست در افزایش استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی مثمر ثمر خواهد بود.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی اظهار داشت: حضور قدرتمند جمهوری اسلامی ایران به لحاظ سیاسی, امنیتی و اقتصادی در منطقه به منزله افزایش تثبیت خود است؛امروزه جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران اصلی  منطقه خاورمیانه به شمار می رود اما آنچه منجر به چالش هایی در اقتصاد ما شده عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت ها و ابزارهای در دسترس بوده است.

 مصطفی خوش چشم گفت: به نظر می رسد با ایجاد قطب های اقتصادی در کشورهای عضو محور مقاومت و ایجاد یک شبکه مستقل در کشورهای عراق؛ ایران، سوریه و لبنان بتوان سد غیر قابل نفوذی در برابر تحریم های آمریکا ایجاد کرد. اصولا تحریم فقط درمورد دسته ای از قوانین و اقداماتی باید به کار برده شود که در منشور سازمان ملل و فصل هفت صورت گرفته باشد؛ بنابراین آنگونه که اشاره شد در سایر موارد اقدامی غیر قانونی است فلذا شاید به گفته آقای ظریف بهتر است واژه تروریسم اقتصادی به جای تحریم اقتصادی استفاده شود؛ چرا که بسیاری از تعالیمی که درخصوص تروریسم صادق است در قوانین فرا ملی آمریکا هم صادق است که از جمله آن می توان به  هدف قرار دادن کور کشورها با تحمیل فشارهای اقتصادی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: به عبارتی تحریم اقتصادی همانند حملات تروریستی به شکل کور انجام گرفته و ترو  خشک را با هم می سوزاند. سران آمریکایی هدف گذاری مشخصی در زمینه جمعیتی که قرار است در معرض حمله اقتصادی قرار بگیرند ندارند بنابراین تحریم های اقتصادی منجر به ایجاد نگرانی و هرج و مرج در عموم مردم و افزایش فشار به طبقات متوسط به پایین جامعه می شود همانگونه که حمله تروریستی منجر به افزایش هرج و مرج و نگرانی در جامعه می شود.

خوش چشم در پایان تصریح نمود: یکی از مهمترین اهداف تحریم اقتصادی ایران ایجاد نگرانی، دلهره، اضطراب و هرج و  مرج در جامعه ایران است که آمریکا با شدت آن را دنبال می کند. از جمله مصادیق شباهت تروریسم اقتصادی با تحریم اقتصادی آن است که در یک حمله تروریستی اصولا بسیاری از مردم غیر نظامی کشته می شوند؛ در تحریم اقتصادی نیز به دلیل عدم تامین دارو یا غذای مورد نیاز بشر بسیاری از بیماران و نیازمندان بدون کمترین گناهی قربانی اقدامات آمریکا می شوند لذا تروریسم اقتصادی آمریکا عبارت بهتری است که باید جایگزین تحریم های اقتصادی قرار بگیرد چرا که نوع حمله و اهداف آن شباهت های بسیاری با حمله تروریستی دارد، از این رو به جهت غیر قانونی بودن اقدامات آمریکا در قبال مردم بی گنا" نام تروریسم اقتصادی" به جای "تحریم های اقتصادی "گذاشته شود تا ذیل آن با فشار کشورها و نهادهای بین المللی مسوولیت هایی به واشنگتن وارد شود.