1 - ولادت حضرت معصومه سلام اللَّه علیها
در این روز در سال 173 ه’ دخت گرامی موسی بن جعفر علیه السّلام، حضرت فاطمه معصومه سلام اللَّه علیها به دنیا آمده است.
(طبقات ابن سعد: ج 2، ص 51. زندگانی حضرت معصومه سلام اللَّه علیها و تاریخ قم: ص 34. فاطمه بنت الامام موسی الکاظم علیه السّلام: ص 14)
پدر بزرگوار آن حضرت امام موسی بن جعفر علیه السّلام، و مادر مکرمه آن حضرت جناب نجمه سلام اللَّه علیها مادر امام رضا علیه السّلام است. نام مبارکش فاطمه، لقب آن حضرت معصومه و در خانواده امام هفتم سلام اللَّه علیها حضرت معصومعه سلام اللَّه علیها را «فاطمه کبری» می خواندند.
(بحار الانوار: ج 48، ص 288 - 303)


2 - جنگ بدر صغری
در این روز در سال 4 ه’ جنگ بدر صغری واقع شد، و به آن «بدر الموعد» و «بدر الثالثه» هم می گویند.
(ناسخ التواریخ: جلد هجرت، ص 197. بحار الانوار: ج 20، ص 182)

3 - مرگ اشعث بن قیس
در شب اول ذی القعده سال 40 ه’ اشعث بن قیس کندی به درکات جحیم شتافت.
(مستدرکات علم رجال الحدیث: ج 1، ص 688)
امام صادق علیه السّلام می فرمایند: «اشعث بن قیس در قتل أمیر المؤمنین علیه السّلام شریک بود، و دخترش جعده امام مجتبی علیه السّلام را مسموم کرد، و محمّد پسرش در قتل امام حسین علیه السّلام شریک بود».
(بحار الانوار: ج 42، ص 228)
اشعث در سال دهم هجرت با جمعی از قبیله خود اسلام آورد، و بعد از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله مرتد شد.ابوبکر او را دستگیر کرد و خواهر کورش را به شرط همسری به او داد. از این زن جعده و محمّد به دنیا آمدند، که جعده قاتل امام حسن علیه السّلام و محمّد جزء لشکر عمر سعد در کربلا شد، و در دستگیری جناب مسلم بن عقیل علیه السّلام نیز نقش بسزائی داشت.
(ریاحین الشریعه: ج 3، ص 59. مستدرکات علم رجال الحدیث: ج 1، ص 688)
در روز عاشورا به سبب جسارتی که به حضرت امام حسین علیه السّلام کرد هنگامی که برای قضای حاجت به کناری رفته بود، عقرب او را نیش زد و در حالی که عورتش پیدا بود به آتش جهنم وارد شد.
(بحار الانوار: ج 44، ص 317)