جنگ بدر

در روز جمعه در سال دوم هجرت جنگ بدر كبرى به وقوع پیوست (631) 18 یا 19 این ماه هم ذكر شده است .
تعداد مسلمانان 313 نفر و تعداد شهداى آنان 9 تا 14 نفر، و تعداد كفار 950 نفر بود. مقتولین كفار 70 نفر بودند و 70 نفر را هم مسلمانان اسیر گرفتند. 35 نفر از 70 نفر كشته هاى كفار به دست امیر المؤ منین (علیه السلام ) به قتل رسیدند(632).
در این جنگ ابوجهل نیز كشته شد(633). ابوجهل هشام بن مغیره مخزومى از دشمنان سر سخت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) بود. او با اینكه نامش ‍ هشام بود ولى از فرط بدجنسى و زشت سیرتى به اءبى جهل مكنى شد. ابوجهل كسى بود كه در مكه آزار و اذیت بسیار به رسول اكرم (صلى الله علیه و آله ) نمود. بچه دان شتر بر سر مبارك حضرت ریخت . خاكستر و خاك بر سر مبارك حضرت ریخت . سنگ به دندان مباركش زد، نسبت كذب و جنون به آنان حضرت داد. مادر عمار یاسر جناب سمیه را بعد از شكنجه بسیار با نیزه اى كه به ران او زد شهید كرد.
در جنگ بدر دو برادر انصارى (معاذ و معوذ) به خاطر سابقه اى كه از او در اذیت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) شنیده بودند تصمیم به كشتن او گرفتند. به هر صورت او را ضربه هایى زدند و یكى از دو برادر دستش قطع شد و به پوست آویزان گردید، ولى چون دید دستش مزاحم جنگ با ابوجهل و هواداران اوست ، زیر پایش گذاشت و دفعتا آن را از بدنش جداكرد، و سپس ‍ ابوجهل را نقش زمین كردند.
بعد از جنگ ، پیامبر (صلى الله علیه و آله ) فرمود: كسى خبر از ابوجهل بیاورد. عبد الله بن مسعود رفت و پا روى سینه او گذاشت . ابوجهل به هوش آمد و گفت : بر جاى بلندى پاى گذاشته اى ، كاش قاتل من دهقان نبود (كه كنایه اى به انصار بود). عبد الله بن مسعود سر او را از بدن جداكرد و نزد پیامبر (صلى الله علیه و آله ) آورد و جلوى پاى آن حضرت انداخت . پیامبر (صلى الله علیه و آله ) شكر الهى بجا آورد(634)، و خداوند نصرت خود را بر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) نازل نمود، و آن حضرت فرمود: امروز روز عید است و باید شكر خدا را بر نعمتى كه به اهل ایمان عطا فرموده به جاى آورد(635).

قتل عایشه

در شب 17 ماه رمضان در سال 58 ه‍ در مدینه ، عایشه دختر ابوبكر به دست معاویه كشته شد، و به سزاى اعمالش رسید(636). دو قول دیگر در این باره 29 رجب و آخر ذى الحجه است .
پیامبر (صلى الله علیه و آله ) دوست داشت تا زنده است مرگ و دفن عایشه را ببیند(637). ابن ابى الحدید مى گوید: اگر خلیفه دوم به جاى على (علیه السلام ) بود هر آینه عایشه را قطعه قطعه مى كرد(638).
معاویه چون خواست براى پسرش یزید از مردم بیعت بگیرد، عایشه انكار آن كرد و معاویه را تهدید كرد و گفت : برادرم محمد را كشتى ، و براى یزید بیعت مى گیرى ؟ معاویه ترسید كه مبادا او ایجاد فتنه كند. لذا در خانه خود چاهى كند و آن را پر از آهك كرد و فرش قیمتى بر روى آن پهن نمود و عایشه را وقت نماز عشا به خانه خود خواندم وقتى عایشه وارد شد، معاویه او را به نشستن بر آن تخت تعارف كرد. همین كه روى آنشست ، فرو رفت و به چاه افتاد و هلاك شد. معاویه در چاه چندین نیزه مسموم تعبیه كرده بود و هنگامى كه عایشه در چاه افتاد فورا كار او ساخته شد.
عایشه در زمان حیات پیامبر (صلى الله علیه و آله ) با آن حضرت رفتار نامناسبى داشت ؟ با امیر المؤ منین (علیه السلام ) و حضرت صدیقه (علیها السلام ) و همسران پیامبر (صلى الله علیه و آله ) رفتارهاى زشت و كینه توزانه اى روا داشت ؟ واقعه جمل و كشته شدن حدود بیست هزار نفر از مسلمین به خاطر فتنه او از كارهاى معروف اوست (639).
وقتى حضرت زهرا (علیها السلام ) به شهادت رسید، همسران رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) براى سر سلامتى امیر المؤ منین آمدند جز عایشه كه اظهار مریضى كرد و سخنى گفت كه دلالت بر خوشحالى او داشت (640).
از مشخص ترین نشانه هاى بغض و كینه او نسبت به امیر المؤ منین (علیه السلام ) این بود كه غلامش را ((عبد الرحمن )) نام نهاد و گفت : این نام گذارى را به خاطر محبتم به قاتل على بن ابى طالب یعنى عبد الرحمن بن ملجم انجامد دادم (641).

پی نوشته ها :

٦٣١- بحار الانوار: ج ١٩ ص ٣٢٥، ج ٩٧ ص ١٦٨، ج ١٨ ص ٣٨٠. الموسوعه الكبرى فى غزوات النبى الاعظم (صلى الله علیه و آله ): ج ١ ص ١٣٨. الوقایع و الحوادث : ج ١ ص ٢١٥ ٢١٦. 
٦٣٢- منتخب التواریخ : ص ٤٨ ٤٩. الوقائع و الحوادث : ج ١ ص ٢١٥ ٢١٦.
٦٣٣- نافئح العلام : ص ٢٨٨. فیض العلام : ص ٣٧ ٣٨.
٦٣٤- منتخب التواریخ : ص ٤٧ ٤٩. الوقایع و الحوادث : ج ١ ص ٢١٥ ٢١٦.
٦٣٥- مصباح كفعمى : ج ٢ ص ٥٩٩. بحار الانوار: ج ٩٧ ص ٣٨٣.
٦٣٦- فیض العلام : ص ٣٦. نفائح العلام : ص ٢٧٥. مستدرك سفینه البحار: ج ٥ ص ٢١٤ ٢١٥ (سال ٥٨ و ٦٨ ه‍).
٦٣٧- سبعه من السلف : ص ٢٦٧.
٦٣٨- شرح ابن ابى الحدید: ج ١٧ ص ٢٥٤.
٦٣٩- مسند احمد، صحیح بخارى ، صحیح نسائى ، السیره الحلبیه ، صحیح مسلم باب الغیره من كتاب العشره .
٦٤٠- شرح ابن ابى الحدید: ج ٩ ص ١٩٨. ریاحین الشریعه : ج ٢ ص ٣٥٧.
٦٤١- ریاحین الشریعه : ج ٢ ص ٣٥٧. سفینه البحار: ج ٣ ص ٧٤١. بحار الانوار: ج ٢٨ ص ١٩٤، ج ٣٢ ص ٣٤١.