16 ماه رمضان
 
1. ورود محمد بن ابى بكر به مصر

در این روز در سال 37 38 ه‍ جناب محمد بن ابى بكر به عنوان استاندار از طرف امیر المؤ منین (علیه السلام ) وارد مصر شد(623).

معراج پیامبر

معرج پیامبر (صلى الله وعلیه و آله ) پنج سال بعد از بعثت در چنین روزى واقع شده (624)، و آیه سبحان الذى اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد القصى ...(625)، در این باره نازل شده است . معراج پیامبر (صلى الله علیه و آله ) در 21 ماه رمضان نیز نقل شده است (626).
معراج از جمله ضروریات اسلام است (627)، و از آیات كریمه و احادیث متواتره ثابت شده است كه خداوند متعال حضرت رسول (صلى الله علیه و آله ) را در یك شب از مكه معظمه تا مسجد الاقصى و از آنجا به آسمانها تا سدره المنتهى و عرض اعلى برد، و عجایب آفرینش آسمانها را به آن حضرت نمایاند و رازهاى نهانى و معارف نامتناهى را به آن حضرت القا فرمود و آن حضرت در بیت المعمور تحت عرش به عبادت حق تعالى قیام فرمود و با انبیاء (علیهم السلام ) ملاقات نمود و داخل بهشت شد و منازل اهل بهشت و احوال كسانى كه در عذاب بودند را مشاهده فرمود.
احادیث متواتر دلالت دارد كه عروج آن حضرت به بدن بوده نه به روح ، و در بیدارى بوده نه در خواب (628).
اقوال دیگر در تعیین روز معراج چنین است : 17 ماه رمضان سال 12 قبل از هجرت ، 17 ربیع الاول قبل از هجرت ، 17 رجب قبل از هجرت 17 ماه رمضان 5 سال قبل از بعثت ، 27 ماه رمضان ، 21 ماه رمضان
 درباره مكانى كه آغاز حركت پیامبر (صلى الله علیه و آله ) به سوى معراج بوده نیز چند قول است : از منزل خدیجه (علیها السلام )، از منزل ام هانى خواهر امیر المؤ منین (علیه السلام )، از شعب ابى طالب (علیه السلام )(629).
امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: حقتعالى حضرت رسول (صلى الله علیه و آله ) را صد و بیست و چهار مرتبه به آسمان برد، و در هر مرتبه به آن حضرت درباره ولایت و امامت امیر المؤ منین (علیه السلام ) و دیگر ائمه طاهرین (علیهم السلام ) زیاده از سایر فرایض تاءكید و توصیه نمود(630).

پی نوشته ها :

٦٢٣- الوقایع و الحوادث : ج ١ ص ١٩٠. مستدرك سفینه البحار: ج ٥ ص ٢١٣.
٦٢٤- منتخب التواریخ : ص ٥٢. الوقایع و الحوادث : ج ١ ص ١٩٤. توضیح المقاصد: ص ٢٤. العدد القویه : ص ٢٣٤. مصباح كفهمى : ج ٢ ص ٥٩٩. بحار الانوار: ج ٩٧ ص ١٦٨، ج ٩٥ ص ١٩٦.
٦٢٥- صوره اسراء: آیه ١.
٦٢٦- توضیح المقاصد: ص ٢٤. العدد القویه : ص ٢٣٤. مصباح كفعمى : ج ٢ ص ٥٩٩. بحار الانوار: ج ٩٧ ص ١٦٨، ج ٩٥ ص ١٩٦.
٦٢٧- حق الیقین : ص ٣٠. منتهى الآمال : ج ١ ص ٥١.
٦٢٨- بحار الانوار: ج ١٨ ص ٢٨٩. حق الیقین : ص ٣٠.
٦٢٩- بحار الانوار: ج ١٨ ص ٣٠٢ ٣١٩.
٦٣٠- بحار الانوار: ج ١٨ ص ٣٠٢ ٣١٩. حق الیقین : ص ٣٠.