ولادت امام حسن مجتبى (علیه السلام )

شب نیمه ماه رمضان سال سوم ه‍ دومنین امام شیعیان حضرت ابو محمد حسن بن على بن ابى طالب (علیه السلام ) در شهر مدینه به دنیا آمد(619).
القاب آن حضرت : سید، سبط، امنى ، حجت ، بر، نقى ، زكى ، مجتبى ، زاهد.
رنگ مباركش سرخ و سفید، دیدگان مباركش گشاده و چشمانش مشكى بود. گونه مباركش هموار و محاسنش انبوه و موى سرش مجعد بود. گردن مبارك در نور و سفا ماننده نقره صیقل زده ، میانه بالا و شانه هایى گشاده داشت و از همه مردم خوشروتر بود. خضاب بسیار مى كرد و بدن شریفش ‍ در نهایت لطافت بود(620).
در روز هفتم ولادت آن حضرت ، مادرش فاطمه زهرا (علیها السلام ) آن مولود مبارك را در پارچه حریرى كه جبرئیل (علیه السلام ) آن را براى پیامبر (صلى الله علیه و آله ) از بهشت آورده بود، پیچید و خدمت رسول گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) آورد، و آن حضرت نام مباركش را حسن نهاد و گوسفندى براى حضرتش عقیقه نمود(621).

حركت حضرت مسلم (علیه السلام ) به سمت كوفه

در این روز در سال 60 ه‍ حضرت ابا عبد الله (علیه السلام ) جناب مسلم بن عقیل (علیه السلام ) را به كوفه روانه كرد. همراه او پاسخ نامه هاى كوفیان را داده بود كه مضمون آن چنین بود: ((به سوى شما برادر و پسر عمویم ، موثق اهل بیت خویش ، مسلم بن عقیل را فرستادم . اگر او بنویسد براى من كه راءى دانایان و بزرگان شما متفق شده بر آنچه در نامه ها درج كرده اید، به زودى به سوى شما خواهم آمد، انشاء الله (622))).

پی نوشته ها :


٦١٩- ارشاد: ج ٢ ص ٥. فیض العلام : ص ٣٤. بحار الانوار: ج ٤٣ ص ٢٥٠، ج ٩٥ ص ١٩٢. اعلام الورى : ج ١ ص ٤٠٢. كشف الغمه : ج ١ ص ٥١٤. مسار الشیعه : ص ٧. كافى : ج ٢ ص ٤٨٠. مصباح كفعمى : ج ٢ ص ٥٩٩. العدد القویه : ص ٢٨. تقویم : ص ٢٨. تقویم المحسنین : ص ١١. تاریخ الخلفاء: ص ١٨٨.

٦٢٠- منتهى الآمال : ج ١ ص ٢١٩ ٢٢٠.

٦٢١- ارشاد: ج ٢ ص ٥. فیض العلام : ص ٣٤. بحار الانوار: ج ٤٣ ص ٢٥٠، ج ٩٥ ص ١٩٢. اعلام الورى : ج ١ ص ٤٠٢. كشف الغمه : ج ١ ص ٥١٤. مسار الشیعه : ص ٧. كافى : ج ٢ ص ٤٨٠. مصباح كفعمى : ج ٢ ص ٥٩٩. العدد القویه : ص ٢٨. تقویم المحسنین : ص ١١. تاریخ الخلفاء: ص ١٨٨.

٦٢٢- فیض العلام : ص ٣٥.