ولادت امام باقر (علیه السلام )

حضرت امام محمد بن على باقر العلوم (علیه السلام ) در روز جمعه اول رجب سال 57 ه‍ در مدینه تولد شدند(355). ولادت آن حضرت روزهاى سوم و ششم صفر و پنجم و بیست و دوم رجب هم ذكر شده است .
نام مبارك آن حضرت محمد، كنیه ایشان ابو جعفر و القاب آن حضرت باقر العلوم ، الشاكر لله ، هادى ، امین و شبیه است . و لقب اخیر به خاطر شباهت آن حضرت به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) است (356).
پدر بزرگوارش حضرت امام زین العابدین على بن الحسین (علیه السلام ) و مادر آن حضرت ام عبد الله فاطمه دختر امام حسن مجتبى (علیه السلام ) است (357). امام باقر (علیه السلام ) اولین علوى است كه از پدر و مادر نسب شریفش به پیامبر (صلى الله علیه و آله ) و امیر المؤ منین و حضرت زهرا (علیهم السلام ) مى رسد.
امام صادق (علیه السلام ) درباره ام عبد الله مى فرمایند: ((از زنهاى با ایمان و پرهیزكار و نیكوكار بود(358))). در روایت دیگر امام صادق (علیه السلام ) مى فرمایند: ((در میان فرزندان امام حسن (علیه السلام ) مثل او نبود)). در عظمت و شرافت این بانو همین بس كه با حضرت سید الساجدین على بن الحسین و باقر العلوم (علیهم السلام ) در واقعه كربلا حضور داشت و همراه آن بزرگواران و زینب كبرى و دیگر اهل بیت (علیهم السلام ) به اسارت رفت و وقایع كوفه و شام را دید.

زیارت امام حسین (علیه السلام )

در شب و روز اول این ماه زیارت مولانا الشهید ابى عبدالله الحسین (علیه السلام ) مستحب است (353). از حضرت صادق (علیه السلام ) روایت شده كه فرمودند: ((كسى كه امام حسین (علیه السلام ) را در روز اول رجب زیارت كند، خداوند متعال گناهان او را مى بخشد)). اگر براى كسى زیارت آن حضرت در این روز ممكن نباشد، مشاهد مشرفه دیگر معصومین (علیهم السلام ) را زیارت كند و اگر این هم برایش ممكن نبود با سلام از راه دور به طرف آن قبور شریف اظهار ارادت نماید(354).