در روز ۲۲ بهمن شما خواهید دید که ملت ایران چه حضوری

خواهد داشت و آن موقع معلوم خواهد شد که آیا ملت ایران دست بسته است؟( امام خامنه ای )

تا زنده ایم رزمنده ایم به پیروی از منویات رهبری جان بر کف 

و با خلوص نیت حضور خود رادر راه پیمایی 22 بهمن که نشانه

بارزمردم سالاری دینی می باشد،اعلام میداریم این حضور

در این شرایط حساس که دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامیمان

با تمام توان به جنگ ما آمده اند خود مشت محکمی خواهد بود به

دهان یاوه گویان و نیز باعث شادی رهبر عزیز و روح امام راحل و

شهیدانمان خواهد شد، به امید حضوری حماسه سازودشمن شکن.

                            

          ولایت = امنیت