پیروزی‌های بزرگ در انتظار ملت ایران است/اقتصاد درمانده آمریکا و اروپا در    


         آستانه فروپاشی کامل

خبرگزاری فارس: سازمان بسیج مستضعفین طی بیانیه‌ای با تأکید بر اینکه

  پیروزی های بزرگ و غیر قابل تصور در انتظار ملت ایران است، اعلام کرد: آمریکا

 و اروپا بیش از آنکه به ملت ایران لطمه ای وارد کنند، اقتصاد درمانده و پریشان

                  خود را به فروپاشی کامل نزدیک تر می کنند.

پیروزی‌های بزرگ در انتظار ملت ایران است/اقتصاد درمانده آمریکا و اروپا در آستانه فروپاشی کامل