هنگامی که عید سعید فطر فرامی‌رسد، منادی ندا می‌دهد:


ای مؤمنان! برای دریافت جوایز و پاداش‌های خود بشتابید

و در این میان پرداخت زکات فطره واجب مؤکد است،

چرا که شرط قبولی روزه ماه رمضان محسوب می‌شود.

مطالب مرتبط :
ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،