مراجع تقلید جملگی بر این باور هستند که قدس، مسئله امت اسلامی است


و روز قدس نه فقط مخصوص ایران بلکه متعلق به دنیای اسلام است.

بنابراین باید به فریاد «یا للمسلمین» مردم مظلوم فلسطین پاسخ داد

تا این کشور دوباره به آغوش اسلام باز گردد.

مطالب مرتبط :
ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،