هر کسی از طرف تهران می‌آمد، می‌گفت: «نروید! نروید!» ولی هیچکس گوش نمی‌داد.


جمعیت زیادی سرازیر شده بود به سمت باقرآباد. از پیشوا، ورامین، محمدآباد

و روستاهای اطراف. بعضی مردم هم با گاری، موتور و وسیله‌های دیگر ملحق شدند.

مطالب مرتبط :
مشروح ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،