قطعه شعر امام در ۱۰ سالگی/ حضرت امام برای کمک به میرزاکوچک‌خان پول جمع می‌کردند


تمایلات روح‌الله(امام) نسبت به قهرمانان و مبارزان تا حدی است

که در نهضت جنگل، ایشان با سخنرانی و سرودن شعر در وصف میرزا،

اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای حمایت از نهضت جنگل کرده بودند.
مطالب مرتبط :
مشروح ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،