درباره مردی خواستنی‌تر از باران


نوشته بود: «به تهران آمدم ولی موفق به دیدارتان نشدم» آقا روی نامه نوشت:

«تا این مادر شهید را به ملاقات من نیاورید، من به ملاقات کسی نمی‌روم».
مطالب مرتبط :
مشروح ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،