سران فتنه ‌برای اثبات ادعای تقلب‌ پاسخی نداشتند/

مدیریت رهبری در فتنه 88 نرمش قهرمانانه بود/9 دی پایان توطئه شدمدیر مسئول روزنامه کیهان با یاد‌آوری حوادث سال 88 بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت:

هر گاه به فتنه‌گران گفته شد که بیایند و تقلب در

انتخابات را بگویند در کجا و کدام صندوق بوده، نیامدند و پاسخی نداشتند.
مطالب مرتبط :
مشروح ازفارس لطفاکلیک نمائید،،،،،،،،،