1. اربعین سیدالشهداء(علیه السلام)

در چنین روزى چهل روز از فاجعه مولمه شهادت امام حسین(علیه السلام) و اهل بیت و اصحاب

باوفایش مى گذرد. بر دوستان و شیعیان اهل بیت(علیهم السلام) لازم است كه با پوشیدن

لباس مشكى، تعطیل كار و برپایى مجلس عزا و شركت در

مجالس سینه زنى و ذكر مصیبت این روز را تعظیم نمایند.

2. زیارت جابر از كربلا

در این روز در سال 61 هـ جناب جابر بن عبدالله انصارى و همراهانش قریب به چهل روز بعد از

شهادت امام حسین(علیه السلام) از مدینه به كربلا وارد شدند.

او به همراه عطیه قبر حبیبش سید الشهداء(علیه السلام) را زیارت كرد.

3. بازگشت اهل بیت(علیهم السلام) به كربلا

بنابر مشهور در چنین روزى اهل بیت(علیهم السلام) از شام به كربلا بازگشتند.

4. ملحق شدن رأس مطهر امام حسین(علیه السلام) به بدن مطهر

در این روز ـ بنا بر قول سید مرتضى ـ رأس شریف امام حسین(علیه السلام) توسط امام

زین العابدین(علیه السلام) از شام به كربلا آورده شد و به بدن مطهر آن حضرت ملحق شد